Ukládání navigačních dat
Missing Image
  1. Vložte navigační kartu SD do štěrbiny.
  1. Stiskněte tlačítko NAV. Na displeji se zobrazí upozornění na bezpečnost silničního provozu.
  1. Požadovanou funkci zvolte pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů.
  1. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Pro aktualizaci map a systému se spojte se svým prodejcem.