K nejdůležitějším nastavením navigační jednotky lze přistupovat pomocí tlačítka MENU (Nabídka) nebo NAV (Navigační systém). Následující oddíl popisuje různé volby a jejich použití.
Struktury nabídek:   Viz   Informační displeje
Struktura nabídky – displej informačního a zábavního systému – vozidla s navigačním systémem
Route (Trasa)
Tato funkce umožňuje přizpůsobit trasu konkrétním požadavkům (pokračovat v navigaci po trase, blokovat konkrétní sekce trasy nebo vybírat specifické sekce trasy).
Destination input (Zadání cíle)
Tato funkce umožňuje zadávat informace o cíli trasy (názvy měst, názvy ulic) nebo vybírat místa na mapě.
Traffic (Dopravní informace)
Tato funkce umožňuje přizpůsobit způsob přijímání dopravních informací (přehrávat a třídit dopravní zprávy, prohlížet trasu nebo blokovat sekce trasy).
Home address (Adresa domova)
Tato funkce umožňuje spustit navigaci trasy podle zadané adresy domova nebo upravovat adresu domova.
Last destinations (Minulé cíle)
Tato funkce umožňuje rychlý přístup k historii minulých cílů zadaných do systému. Na podrobném displeji se zobrazí kompletní uložené informace včetně přehledové mapy. Ze seznamu vyberte požadovaný cíl, který chcete zopakovat.
Favourites (Oblíbené)
Tato funkce umožňuje upravovat osobní adresář cílů a přiřazovat uživatelsky definovaná jména adresám a místům. Na podrobném displeji se zobrazí kompletní uložené informace včetně přehledové mapy. Ze seznamu vyberte požadovaný cíl, který chcete zopakovat.
Points of interest (Zajímavá místa)
Tato funkce umožňuje přizpůsobit trasu konkrétním požadavkům cesty (například vybrat muzeum na trase nebo konkrétní zajímavé místo v blízkosti cíle vaší cesty).
Tour planning (Plánování cesty)
Tato funkce umožňuje zadat několik různých cílů a zvolit pořadí, ve kterém si je přejete navštívit. Můžete také upravovat stávající trasu nebo vyvolat předcházející trasu. Systém automaticky vypočítá a zobrazí vámi zvolenou trasu.
Store position (Uložení polohy)
Tato funkce umožňuje uložit a označit místo, kde se právě nacházíte.
Route options (Možnosti výběru trasy)
Tato funkce umožňuje přizpůsobit trasu konkrétním požadavkům (například vybrat nejrychlejší nebo nejúspornější trasu nebo vybrat trasu, která se vyhýbá tunelům, cestám se sezónním provozem a silnicím s mýtným).
Special functions (Speciální funkce)
Tato funkce umožňuje vybírat informace GPS a systémové informace nebo předvádět funkce systému.
Map display (Zobrazení mapy)
Tato funkce umožňuje upravovat zobrazení mapy na obrazovce (např. jasné 2D a 3D zobrazení) a přizpůsobovat informace zobrazované na displeji požadavkům trasy (např. čas příjezdu a pokyny pro volbu jízdního pruhu).
Assistance options (Možnosti podpory)
Tato funkce umožňuje přizpůsobovat informace zobrazované na displeji požadavkům trasy (např. značky, pruhy a omezení rychlosti).
Personal data (Osobní údaje)
Tato funkce umožňuje upravovat a mazat osobní údaje (např. adresu domova).
Reset all settings (Resetování všech nastavení)
Tato funkce umožňuje resetovat nastavení navigace.
Struktura nabídky – displej informačního a zábavního systému – všechna vozidla
Audio settings (Nastavení zvuku)
Adaptive volume (Adaptivní řízení hlasitosti)
Tato funkce umožňuje nastavovat úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy. Tuto funkci můžete zapnout a vypnout.   Viz   Automatická regulace hlasitosti
Sound (Zvuk)
Tato funkce umožňuje nastavovat zvuk (např. basy a výšky).
Nav audio mixing (Směšovací poměr navigace/audio)
Tato funkce umožňuje nastavovat směšovací poměr mezi hlasovým výstupem navigace a audiozdrojem.
DSP settings (Nastavení DSP)
Tato funkce umožňuje přizpůsobovat výstup reproduktorů polohám sedadla.   Viz   Digitální zpracování signálu (DSP)
DSP equaliser (Ekvalizér DSP)
Tato funkce umožňuje vybírat kategorie hudby, kterým dáváte přednost. Audio výstup se změní tak, aby zvýraznil konkrétní styl zvolené hudby.   Viz   Digitální zpracování signálu (DSP)
News (Zprávy)
Tato funkce umožňuje podobně jako při vysílání dopravních informací přijímat vysílání zpráv na stanicích ve vlnovém pásmu FM nebo vysílajících kód radiového datového systému (RDS) a systému rozšířeného o další sítě (EON). Tuto funkci můžete zapnout a vypnout.   Viz   Vysílání zpráv
Alternative frequencies (Alternativní frekvence)
Tato funkce umožňuje při přesouvání z jedné vysílací oblasti do jiné vyhledat a přepnout na silnější signál dané stanice.   Viz   Alternativní frekvence
RDS regional (Regionální RDS – rádiový datový systém)
Tato funkce ovládá chování přepínání AF mezi místními sítěmi jedné hlavní stanice.   Viz   Regionální režim (REG)
Bluetooth
Tato funkce umožňuje zapínat a vypínat rozhraní Bluetooth.
Clock settings (Nastavení hodin)
Set time (Nastavení času)
Tato funkce umožňuje ručně nastavit čas.
Set date (Nastavení data)
Tato funkce umožňuje ručně nastavit den, měsíc a rok.
GPS time (Čas GPS)
Tato funkce umožňuje automatické nastavení data a času pomocí signálu GPS, pokud je v dané poloze dostatečné pokrytí.
Set time zone (Nastavení časového pásma)
Tato funkce umožňuje vybrat požadované časové pásmo.
Summertime (Letní čas)
Tato funkce umožňuje nastavit systém tak, aby se přizpůsoboval sezónním časovým rozdílům.
Poznámka:   Musí být nastaven čas GPS.
24hodinový režim
Tato funkce umožňuje přepínat mezi 12- nebo 24hodinovým režimem systému.