Můžete zvolit celou řadu možností, které změní způsob, jakým je trasa plánována.
Pomocí tlačítek se šipkami nahoru, dolů, vlevo a vpravo můžete zapínat nebo vypínat vlastnosti trasy, které mají nebo nemají být zahrnuty v trase.
Route (Trasa)
Eco (Režim Eco)
Tato možnost upřednostní nejúspornější trasu k cíli.
Fast (Rychlá trasa)
Tato možnost upřednostní nejrychlejší trasu k cíli.
Short (Krátká trasa)
Tato možnost upřednostní nejkratší trasu k cíli.
Always ask (Vždy se otázat)
Zvolte tuto možnost v případě, že chcete být vždy dotázáni na volbu požadovaného typu trasy.
Driver (Řidič)
Leisurely (Klidný)
Tato možnost přizpůsobí trasu ke klidné jízdě.
Normal (Běžný)
Tato možnost zvolí trasu k běžné jízdě.
Fast (Sportovní)
Tato možnost přizpůsobí trasu ke sportovní jízdě.
Eco settings (Nastavení ekonomické trasy)
Trailer (Přívěs)
Pomocí této funkce můžete upravovat nastavení ekonomické trasy s ohledem na to, zda táhnete přívěs či nikoli, případně můžete zadat rozměry přívěsu.
Roof box (Střešní box)
Pomocí této funkce můžete upravovat nastavení ekonomické trasy s ohledem na to, zda vezete střešní box či nikoli.
Dynamic (Dynamické nastavení)
Když je tato možnost zapnutá a jednotka přijímá platný signál kanálu dopravních hlášení (TMC), trasa je automaticky aktualizována tak, aby byla zohledněna dopravní situace v dané chvíli, nehody nebo zácpy.
Poznámka:   Tato funkce pomáhá vyhnout se zpoždění nebo zdržením na cestách.
Motorway (Dálnice)
Pokud je tato funkce zapnuta, vyhledá systém dálnice na trase a automaticky aktualizuje vzdálenost a časy.
Poznámka:   Tato funkce pomáhá vyhnout se zpoždění nebo zdržením na cestách.
Ferry/motorail (Trajekty, převozy, autovlaky)
Pokud je tato funkce zapnuta, vyhledá systém trajekty, převozy a autovlaky na trase a automaticky aktualizuje vzdálenost a časy.
Toll (Placené silnice)
Pokud je tato funkce zapnuta, vyhledá systém placené silnice na trase a automaticky aktualizuje vzdálenost a časy.
Seasonal roads (Cesty se sezónním provozem)
Pokud je tato funkce zapnuta, vyhledá systém cesty se sezónním provozem na trase a automaticky aktualizuje vzdálenost a časy.
Poznámka:   Tato funkce pomáhá vyhnout se zpoždění nebo zdržením na cestách.
Toll sticker (Dálniční známka)
Pokud je tato funkce zapnuta, vyhledá systém placené silnice na trase a automaticky aktualizuje vzdálenost a časy.