Map display (Zobrazení mapy)
Mapu zobrazíte stisknutím tlačítka MAP.
Toto zobrazení ukáže vaši aktuální polohu uprostřed displeje jako šipku v kroužku. Šipka ukazuje směr jízdy.
Nad linkou je zobrazena informace o názvu aktuální ulice nebo, pokud se blíží odbočka, následující ulice vaší trasy.
Způsob zobrazení mapy lze změnit změnou nastaveného měřítka a orientace. Stisknutím příslušných funkčních tlačítek můžete měnit měřítko mapy a pomocí tlačítek se šipkami vlevo/vpravo můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. Na displeji se zobrazuje aktuální měřítko mapy.
Měřítko mapy lze nastavit mezi 50 metry až 500 kilometry nebo 0,05 mil až 500 mil s automatickým nastavením zcela vlevo. Automatické nastavení plynule mění měřítko mapy podle typu cesty, po které jedete.
Zoom odbočky
Tato funkce automaticky zvětší měřítko zobrazení mapy ve chvíli, kdy je třeba odbočit nebo provést složitější jízdní úkon. Krátce poté se měřítko vrátí na předchozí úroveň.
Zvětšení křižovatky lze aktivovat výběrem možnosti AUTO.
Navigation display (Navigační displej)
Po potvrzení navigační trasy se výchozí obrazovkou stane hlavní navigační obrazovka:
Po zahájení aktivní trasy se uskutečňuje navádění pomocí informací na obrazovce a hlasových pokynů. Bez ohledu na to, který zdroj zvuku je v jednotce zapnutý, zůstává na obrazovce grafický výřez se základními informacemi o odbočkách a vzdálenosti. Není proto třeba, aby na jednotce zůstala během navigace trasou zobrazena hlavní navigační obrazovka. Na hlavní navigační obrazovce lze v případě potřeby nalézt o něco podrobnější informace o trase.
POZOR   POZOR:  Při navigaci se nespoléhejte na údaje na obrazovce. Vždy naslouchejte hlasové navigaci a dbejte na to, abyste nepřestali sledovat silnici před vámi.