Stiskem tlačítka TA nebo TRAFFIC zobrazíte stránku nabídky dopravních informací.
Dopravní informace
Pomocí této nabídky lze zapnout nebo vypnout dopravní informace (TA). Pokud jsou zapnuty, v informačním rámečku stavové lišty je zobrazeno TA.
Stanice, které vysílají ve vlnovém rozsahu FM a přinášejí dopravní informace, jsou označeny písmeny TP zobrazenými na displeji. Pokud je zapnuto TA, jednotka na tato hlášení reaguje a přeruší přehrávání hudby. Jakmile hlášení skončí, přehrávání hudby se obnoví.
Ukončení dopravních hlášení
Po skončení jednotlivých dopravních hlášení se jednotka vrátí do normálního režimu. Chcete-li dopravní hlášení ukončit dříve, pak v jeho průběhu stiskněte tlačítko TA,TRAFFIC, RADIO nebo CD.
Použití zpráv TMC
Volbou požadované položky si zobrazíte seznam TMC zpráv.   Viz   Všeobecné informace.  Jde o přehledné zobrazení, které poskytuje jen nejzákladnější informace. Zvolte zprávu, o které chcete získat další informace, a zobrazí se další obrazovka udávající všechny podrobnosti zprávy o místě nehody atd.
Můžete si zvolit buď zobrazení jen těch zpráv, které ovlivňují naprogramovanou trasu, nebo zobrazení všech přijatých zpráv. Náhled změníte stisknutím funkčního tlačítka 1.
Výstražné upozornění na nebezpečná místa v dopravě (v závislosti na zemi)
Poznámka:   Dostupnost této funkce se v různých zemích liší.
Tento systém podporuje funkci výstražného upozornění pomocí vizuálních a zvukových prvků na nebezpečná místa v dopravě. Systém je ve výchozím nastavení vypnutý. Systém můžete zapnout a vypnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační displeje