Silniční síť se neustále mění vzhledem k novým cestám, změnám v klasifikaci silnic atd. Není proto možné vždy přesně ztotožnit mapová data v systému s aktuální silniční sítí.
Mapové informace se pravidelně aktualizují, avšak ne všechny oblasti jsou zachyceny se stejnou úrovní detailů. Některé silnice, zvláště soukromé silnice, nemusí být v databázi obsaženy. K dosažení co největší přesnosti vždy používejte nejnovější verzi navigačního disku. Získáte ho u svého prodejce.