Poznámka:   V jednotkách je zabudován multifunkční displej, který se nachází nad otvorem pro CD. Zobrazují se na něm důležité informace týkající se ovládání vaší audiojednotky. Dále se zde po obvodu obrazovky displeje nacházejí různé ikony, které se rozsvítí, když je daná funkce aktivní (např. CD, Radio nebo Aux.)
Typ audio jednotky a odpovídajícího multifunkčního displeje:
Typ 0:základní audio jednotka bez CD přehrávače
Typ 1: základní audio jednotka s CD přehrávačem
2. typ: Základní displej
3. typ: Velký displej
4. typ: 4,2palcový barevný displej
5. typ: 5palcový navigační barevný displej
Typ 0
Missing Image
AOvládání hlasitosti a nabídek.
BLCD displej.
CVyhledávání směrem dolů (stisknutí a podržení) Ruční ladění směrem dolů (stisknutí)   Viz   Ovládání ladění stanic
DZobrazení data a času a informací RDS.
EZapnutí/vypnutí (stisknutí a podržení) a ztlumení hlasitosti (stisknutí)
FVyhledávání směrem nahoru (stisknutí a podržení) Ruční ladění směrem nahoru (stisknutí)   Viz   Ovládání ladění stanic
GVolba režimu audio jednotky   Viz   Audio jednotka - funkce
  Viz   Zásuvka vstupu příslušenství
  Viz   Zásuvka pomocného vstupu (AUX IN)
HProhledávání a automatické ukládání.
IPředvolba stanice 6.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
JPředvolba stanice 5.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
KPředvolba stanice 4.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
LPředvolba stanice 3.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
MPředvolba stanice 2.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
NPředvolba stanice 1.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
ONávrat v nabídce.
Typ 1
Missing Image
AVysunutí CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků
BOvládání hlasitosti a nabídek.
COtvor pro vkládání disků CD.
DLCD displej.
EVyhledávání zpět Výběr stopy na disku CD / rychlý posun vzad   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
FZobrazení data a času a informací RDS.
GZapnutí/vypnutí (stisknutí a podržení) a ztlumení hlasitosti (stisknutí)
HVyhledávání vpřed Výběr stopy na disku CD / rychlý posun vpřed   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
IVolba rádia a vlnového pásma   Viz   Audio jednotka - funkce
JProhledávání a automatické ukládání.
KPředvolba stanice 6. Náhodný výběr.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
LPředvolba stanice 5. Opakování.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
MPředvolba stanice 4. Další složka.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
NPředvolba stanice 3. Předchozí složka.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
OPředvolba stanice 2. Posouvání obsahu displeje.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
PPředvolba stanice 1. Návrat v nabídce.   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
QVýběr zdroje – CD / přídavný vstup.   Viz   Přehrávač kompaktních disků
  Viz   Zásuvka vstupu příslušenství
  Viz   Zásuvka pomocného vstupu (AUX IN)
Typ 2
Missing Image
AVysunutí CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků
BVolba CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků
CVyhledávání zpět Výběr stopy na CD   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
DZapnutí/Vypnutí a regulátor hlasitosti
EVyhledávání vpřed Výběr stopy na CD   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
FTlačítka předvoleb   Viz   Tlačítka předvoleb stanic
GVolba nabídek
HInformace
INavigační šipky
JDopravní vysílání   Viz   Ovládání dopravních informací
KKontrolka zamčení dveří.
LSpínač výstražných světel   Viz   Výstražná přerušovaná světla
MTlačítko zamykání dveří   Viz   Zamykání a odemykání
NVstup do nabídky, ukončení.
OTlačítko zvuku   Viz   Zvukové tlačítko
PVolba vnějších zařízení (AUX)   Viz   Zásuvka vstupu příslušenství
  Viz   Zásuvka pomocného vstupu (AUX IN)
QVolba rádia a vlnového pásma   Viz   Audio jednotka - funkce
3. a 4. typ
Missing Image
APopisky pro tlačítka funkcí 1-4
Missing Image
AFunkce 1
BFunkce 2
CVyhledávání zpět Výběr stopy na CD   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
DZapnutí/Vypnutí a regulátor hlasitosti
EVyhledávání vpřed Výběr stopy na CD   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
FFunkce 3
GFunkce 4
HVolba nabídek
IKlávesnice telefonu a přednastavené stanice   Viz   Používání telefonu
  Viz   Tlačítka předvoleb stanic
JNavigační šipky
KDopravní vysílání   Viz   Ovládání dopravních informací
LInformace
MKontrolka zamčení dveří.
NSpínač výstražných světel   Viz   Výstražná přerušovaná světla
OTlačítko zamykání dveří   Viz   Zamykání a odemykání
PTlačítko zvuku   Viz   Zvukové tlačítko
QVstup do nabídky, ukončení.
RNabídka telefonu   Viz   Telefon
SVolba vnějších zařízení (AUX), USB a iPodu.   Viz   Zásuvka vstupu příslušenství
  Viz   Zásuvka pomocného vstupu (AUX IN)
  Viz   Připojitelnost
TVolba rádia a vlnového pásma   Viz   Audio jednotka - funkce
UVysunutí CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků
VVolba CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků
Tlačítka funkcí 1 až 4 jsou závislá na kontextu a jejich funkce se mění podle aktuálního režimu jednotky. Popisy funkcí jsou uvedeny ve spodní části displeje.
Typ 5
Missing Image
APopisky pro tlačítka funkcí 1-4
Missing Image
AFunkce 1
BFunkce 2
CVyhledávání zpět Výběr stopy na CD   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
DZapnutí/Vypnutí a regulátor hlasitosti
EVyhledávání vpřed Výběr stopy na CD   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
FFunkce 3
GFunkce 4
HVolba nabídek
IKlávesnice telefonu, předvolby stanic a klávesnice navigace.   Viz   Používání telefonu
  Viz   Tlačítka předvoleb stanic
  Viz   Rychlý start navigace
JHodiny.
KDopravní vysílání   Viz   Ovládání dopravních informací
LNavigační šipky
MMapa.
NInformace
OKontrolka zamčení dveří.
PSpínač výstražných světel   Viz   Výstražná přerušovaná světla
QTlačítko zamykání dveří   Viz   Zamykání a odemykání
RNavigace.
SVstup do nabídky, ukončení.
TNabídka telefonu   Viz   Telefon
UVolba vnějších zařízení (AUX), USB a iPodu.   Viz   Zásuvka vstupu příslušenství
  Viz   Zásuvka pomocného vstupu (AUX IN)
  Viz   Připojitelnost
VVolba rádia a vlnového pásma   Viz   Audio jednotka - funkce
WVysunutí CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků
XVolba CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků
Tlačítka funkcí 1 až 4 jsou závislá na kontextu a jejich funkce se mění podle aktuálního režimu jednotky. Popisy funkcí jsou uvedeny ve spodní části displeje.