Změna času
Čas lze nastavit, kdykoli je systém v 1hodinovém režimu nebo kdykoli je spínač zapalování v poloze ACC nebo ON.
Poznámka:   Typ 2 a 3: Čas lze nastavit na obrazovce pomocí tlačítek pro hodiny a minuty.
Pro posunutí hodin dopředu stiskněte tlačítko HOUR SET. Pro posunutí minut dopředu stiskněte tlačítko MINUTE SET, zatímco údaj času bliká.
Poznámka:   Typ 5: Čas lze nastavit na ovládacím panelu zvuku pomocí tlačítka hodin.   Viz   Audio jednotka - přehled
Poznámka:   Čas lze nastavit na ovládacím panelu zvuku pomocí tlačítek se šipkami pro procházení.
Typ 0 a 1
 • Stiskněte tlačítko MENU.
 • Otočením ovládacího prvku MENU CONTROL vyberte datum a čas.
 • Krátce stiskněte tlačítko MENU a zadejte datum a čas.
 • Otočením ovládacího prvku MENU CONTROL vyberte nastavení hodin a potvrďte volbu.
 • Otočením ovládacího prvku MENU CONTROL nastavte hodiny.
 • Stisknutím tlačítka BACK se vraťte do předchozí nabídky.
 • Otočením ovládacího prvku MENU CONTROL vyberte nastavení minut a potvrďte volbu.
 • Otočením ovládacího prvku MENU CONTROL nastavte minuty.
 • Stisknutím tlačítka MENU uložte nová nastavení.
Typ 2, 4 a 5
 • Stiskněte tlačítko MENU.
 • Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte nastavení hodin.
 • Stiskněte tlačítko OK nebo DOPRAVA, abyste otevřeli nastavení hodin.
 • Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte nastavení času.
 • Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ nastavte hodiny.
 • Pomocí tlačítek se šipkami DOPRAVA a DOLEVA přejděte na minuty.
 • Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ nastavte minuty.
 • Stisknutím tlačítka OK uložte nová nastavení.
Typ 3
 • Stiskněte tlačítko MENU.
 • Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte hodiny.
 • Stiskněte tlačítko OK nebo DOPRAVA, abyste otevřeli nabídku hodin.
 • Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte nastavení času.
 • Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ nastavte hodiny.
 • Pomocí tlačítek se šipkami DOPRAVA a DOLEVA přejděte na minuty.
 • Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ nastavte minuty.
 • Stisknutím tlačítka OK uložte nová nastavení.
Přesné nastavení hodin
Pomocí této funkce můžete nastavit čas na začátek některé hodiny.
 • Stiskněte tlačítko CLOCK na cca dvě sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí. Aktuální hodinový čas začne blikat.
 • Stiskněte tlačítko CLOCK ještě jednou a údaj času se nastaví následovně:
Příklad
 • aktuálně nastavený čas v rozmezí 12:01 až 12:29 se změní přesně na 12:00
 • aktuálně nastavený čas v rozmezí 12:30 až 12:59 se změní přesně na 1:00
Poznámka:   Pokud se přeruší napájení audiojednotky (pokud se přepálí pojistka nebo se odpojí autobaterie), bude zapotřebí znovu hodiny nastavit.