Stiskněte tlačítko zapínání/vypínání přístroje (hlavní vypínač). Tím bude možno audio jednotku ovládat ještě až hodinu od okamžiku vypnutí zapalování.
Po uplynutí jedné hodiny se rádio automaticky vypne.