Nyní budete moci nastavit zvuk (např. basy a výšky).
  1. Stiskněte tlačítko zvuku.
  1. Požadované nastavení zvolte pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů.
  1. Potřebné seřízení proveďte pomocí tlačítek se šipkami vlevo/vpravo. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
  1. Potvrďte nové nastavení stisknutím tlačítka OK.