Automatické ladění
Vyberte vlnové pásmo a krátce stiskněte jedno z tlačítek pro vyhledávání. Jednotka se zastaví na první stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
Ruční ladění
Typ 0 a 1
 1. Ujistěte se, že je aktivní režim FM/AM a režim ručního ladění (MANUAL TUNE).
 1. Pomocí tlačítek pro vyhledávání změňte frekvenci ve vlnovém pásmu o malou hodnotu nahoru nebo dolů. Chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko a podržte jej, dokud nenajdete požadovanou stanici.
Typ 2
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte režim RADIO a pak MANUAL TUNE.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami vlevo nebo vpravo změňte frekvenci ve vlnovém pásmu o malou hodnotu nahoru nebo dolů nebo, chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko se šipkou a podržte jej, dokud nenajdete požadovanou stanici.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé vyhledané stanice, stiskněte tlačítko OK.
Typ 3, 4 a 5
 1. Stiskněte funkční tlačítko 2.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami vlevo nebo vpravo změňte frekvenci ve vlnovém pásmu o malou hodnotu nahoru nebo dolů nebo, chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko se šipkou a podržte jej, dokud nenajdete požadovanou stanici.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé vyhledané stanice, stiskněte tlačítko OK.
Ladění s přehráváním ukázek
Funkce SCAN umožňuje poslouchat po dobu 8 sekund každou nalezenou stanici.
Typ 0 a 1
 1. Stiskněte tlačítko FM/AM.
 1. Pokud krátce stisknete tlačítko SCAN/AS, rádio automaticky prohledá zvolené vlnové pásmo.
 1. Pokud tlačítko SCAN/AS krátce stisknete znovu, budete pokračovat v poslechu stanice.
Typ 2
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte režim RADIO a pak SCAN.
 1. Pomocí tlačítek pro vyhledávání prohledejte zvolené vlnové pásmo směrem nahoru nebo dolů.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé vyhledané stanice, stiskněte tlačítko OK.
Typ 3, 4 a 5
 1. Stiskněte funkční tlačítko 3.
 1. Pomocí tlačítek pro vyhledávání prohledejte zvolené vlnové pásmo směrem nahoru nebo dolů.
 1. Chcete-li některou vyhledanou stanici poslouchat dále, stiskněte znovu funkční tlačítko 3 nebo tlačítko OK.