Tato funkce vám umožňuje uložit si oblíbené stanice do paměti, takže je lze později znovu vyvolat zvolením příslušného vlnového pásma a stisknutím některého z tlačítek předvoleb.
Typ 0 a 1
  1. Zvolte vlnové pásmo.
  1. Vylaďte požadovanou stanici.
  1. Stiskněte a podržte jedno z tlačítek předvolby, dokud neuslyšíte pípnutí. Při uložení stanice do paměti se na displeji zobrazí pro potvrzení číslo předvolby a název stanice nebo frekvence.
Typ 2, 3, 4 a 5
  1. Zvolte vlnové pásmo.
  1. Vylaďte požadovanou stanici.
  1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby. Objeví se postupová lišta a zpráva. Když se postupová lišta dokončí, stanice je uložena do paměti. Audiojednotka se také na chvíli ztlumí jako potvrzení.
Tento postup je možno zopakovat v každém vlnovém pásmu a pro každé tlačítko předvolby.
Poznámka:   Pokud stanice pásma FM přiřazené k tlačítkům předvolby vysílají na různých frekvencích, dojde v případě přejetí do jiné oblasti pokrytí k automatické změně frekvence.