Poznámka:   Uloží dostupné stanice s nejsilnějším signálem, a to jak z pásma AM, tak FM. Dříve uložené stanice budou přepsány. Tuto funkci lze použít také pro ruční uložení stanic stejným způsobem, jako u ostatních vlnových pásem.
Typ 0 a 1
  1. V režimu rádia stiskněte a podržte tlačítko SCAN/AS.
  1. Po dokončení vyhledávání se zvuk obnoví a v předvolbě Autostore se uloží 6 stanic s nejsilnějším signálem.
Typ 2, 3, 4 a 5
  1. Stiskněte a přidržte funkční tlačítko 1 nebo tlačítko RADIO.
  1. Po dokončení vyhledávání se zvuk obnoví a v předvolbě Autostore se uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem.