Mnoho stanic, které vysílají ve vlnovém pásmu FM, má kód TP, který určuje, že tyto stanice vysílají dopravní informace.
Aktivace dopravního vysílání
Abyste mohli přijímat dopravní informace, musíte stisknout tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC. Na displeji se objeví značka ‘TA’, která signalizuje, že funkce je zapnuta.
Pokud již máte naladěnu stanici, která vysílá dopravní informace, na displeji se také objeví ‘TP’. Jinak jednotka začne vyhledávat dopravní program.
Při vysílání dopravních informací se automaticky přeruší normální příjem rádiového vysílání nebo přehrávání CD a na displeji se objeví ‘Traffic announcement (TA)’ (dopravní hlášení).
Jestliže je zvolena nebo pomocí tlačítka předvolby vyvolána stanice, na které neprobíhá hlášení dopravních zpráv, audio-jednotka zůstane naladěna na tuto stanici, pokud není funkce TA nebo TRAFFIC vypnuta a potom znovu zapnuta.
Poznámka:   Pokud je funkce TA zapnuta a vyberete přednastavenou stanici nebo ručně naladíte stanici, která funkci TA neposkytuje, neuslyšíte žádná hlášení dopravních zpráv.
Poznámka:   Pokud posloucháte stanici, která funkci TA nepodporuje, a přitom funkci TA vypnete a znovu zapnete, bude provedeno vyhledávání TP.
Hlasitost dopravního vysílání
Dopravní hlášení přeruší normální vysílání s přednastavenou minimální hlasitostí, která je obvykle vyšší než hlasitost normálního poslechu.
Seřízení přednastavené hlasitosti:
  • Potřebnou úpravu hlasitosti v průběhu vysílání v režimu TA provedete regulátorem hlasitosti. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
Ukončení dopravních hlášení
Po skončení každého dopravního hlášení se audiojednotka vrátí do normálního režimu. Chcete-li dopravní hlášení ukončit dříve, stiskněte během jeho vysílání tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC.
Poznámka:   Pokud tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC stisknete kdykoli jindy, vypnou se všechna dopravní hlášení.