Je-li ve výbavě, upravuje automatické řízení hlasitosti (AVC) automaticky úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
  1. Stiskněte tlačítko MENU a zvolte AUDIO.
  1. Zvolte AVC LEVEL nebo ADAPTIVE VOL.
  1. Pomocí šipky vlevo nebo vpravo upravte nastavení.
  1. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  1. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.