Některé audiojednotky přeruší běžné vysílání a podobně jako při vysílání dopravních informací přepnou na vysílání zpráv na stanicích ve vlnovém pásmu FM nebo vysílajících kód radiového datového systému (RDS) a systému rozšířeného o další sítě (EON).
Během vysílání zpráv se na displeji zobrazí oznámení o příchozí zprávě. Zprávy při přerušeném vysílání mají stejnou přednastavenou úroveň hlasitosti jako dopravní hlášení.
  1. Stiskněte tlačítko MENU.
  1. Vyberte možnost AUDIO nebo AUDIO SETTINGS.
  1. Přejděte na NEWS a pomocí tlačítka OK proveďte zapnutí nebo vypnutí.
  1. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.