Mnoho programů vysílaných na vlnovém pásmu FM má identifikační kód programu (PI), který audiojednotky dokážou rozpoznat.
Pokud má vaše rádio zapnuto ladění alternativních frekvencí (AF) a vy se přesunete z jedné vysílací oblasti do jiné, toto zařízení vyhledá a přepne na silnější signál dané stanice, pokud je možno jej nalézt.
Za určitých podmínek však může ladění AF dočasně přerušit normální příjem.
Pokud tuto funkci zvolíte, bude jednotka neustále vyhodnocovat sílu signálu a pokud bude dostupný silnější signál, přepne jednotka na něj. Zvuk se ztiší, zatímco jednotka prohledává seznam alternativních frekvencí, a v případě potřeby prohledá ještě jednou celé zvolené vlnové pásmo a vyhledá skutečně alternativní frekvenci.
Když nějakou takovou frekvenci najde, příjem se obnoví, nebo, když takovou frekvenci nenajde, jednotka se vrátí k původní uložené frekvenci.
Je-li zvoleno, zobrazí se na displeji ‘AF’.
  1. Stiskněte tlačítko MENU.
  1. Vyberte možnost AUDIO nebo AUDIO MENU.
  1. Přejděte na možnost ALTERNAT FREQ. nebo ALTERNATIVE FREQ a pomocí tlačítka OK ji vypněte nebo zapněte.
  1. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.