Regionální režim (REG) ovládá chování AF přepínání mezi místními sítěmi hlavního vysílání stanice. Stanice může být vysílána rozsáhlou sítí vysílačů umístěných v různých oblastech. Během dne může být tato velká síť rozdělena na množství místních sítí, většinou kolem velkých měst. Pokud síť není rozdělena na místní sítě, je v celé síti vysílán stejný program.
Režim regionálního vysílání ON: Tato volba zabraňuje "náhodnému" AF přeladění, pokud dostupná regionální vysílání nevysílají stejný program.
Režim regionálního vysílání vypnut: Toto nastavení umožňuje přepínání mezi regionálními sítěmi vysílajícími stejný program, ale nebrání 'náhodnému' přepínání AF, pokud program není stejný.
  1. Stiskněte tlačítko MENU.
  1. Vyberte možnost AUDIO nebo AUDIO SETTINGS.
  1. Přejděte na RDS REGIONAL a pomocí tlačítka OK jej vypněte nebo zapněte.
  1. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.