Poznámka:   V průběhu přehrávání je na displeji zobrazeno číslo disku a čas, který uběhl od zahájení stopy.
Chcete-li během poslechu rádia spustit přehrávání CD, stiskněte jednou tlačítko CD.
Přehrávání bude zahájeno okamžitě po vložení disku.