• Jedním stisknutím tlačítka pro vyhledávání vpřed přejdete na další skladbu, zatímco jeho opakovaným stisknutím přejdete na skladby dále vpředu.
  • Jedním stisknutím tlačítka pro vyhledávání vzad se znovu přehraje aktuální skladba. Pokud ji stisknete během tří sekund po zahájení skladby, zvolí se předcházející skladba.
  • Opakovaným stisknutím tlačítka pro vyhledávání vzad přejdete na předchozí skladby.
Typ 2, 3, 4 a 5
  • Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyhledejte požadovanou skladbu a stisknutím tlačítka OK ji vyberte.
Typ 3, 4 a 5
Požadované číslo skladby můžete zadat pomocí numerické klávesnice. Zadávejte požadované číslo skladby, dokud nebude celé (např. 1 a potom 2 pro skladbu 12), nebo zadejte číslo a rovnou stiskněte OK.