Při přehrávání náhodně vybraných skladeb, známém také jako shuffle (promíchání), se přehrají všechny skladby na CD v náhodném pořadí.
Typ 1
  1. Stiskněte tlačítko SHUFFLE (přehrávání v náhodném pořadí) v režimu CD.
Při přehrávání CD s MP3 je možné zvolit SHUFFLE pro celé CD nebo pro přehrávání všech skladeb ve složce v náhodném pořadí.
Typ 2
  1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte CD MODE.
  1. Vyberte SHUFFLE, což vám poté umožní tuto funkci vybrat nebo zrušit.
Při přehrávání CD s MP3 je možné zvolit SHUFFLE pro celé CD nebo pro přehrávání všech skladeb ve složce v náhodném pořadí.
Typ 3, 4 a 5
Stiskněte funkční tlačítko 2.
Poznámka:   Při přehrávání CD s MP3 je možné zvolit SHUFFLE pro celé CD nebo pro přehrávání všech skladeb ve složce v náhodném pořadí. Tyto volby se přepínají opakovaným stisknutím funkčního tlačítka 2.
Tlačítkem pro vyhledávání vpřed nebo vzad můžete podle přání zvolit další, náhodně přehrávanou skladbu.