Typ 1
  1. Stiskněte tlačítko REPEAT (opakování) v režimu CD.
Při přehrávání CD s MP3 je možné zvolit REPEAT pro danou skladbu nebo pro opakování všech skladeb ve složce.
Typ 2
  1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte CD MODE.
  1. Vyberte REPEAT, což vám poté umožní tuto funkci vybrat nebo zrušit. Skladba se po skončení přehraje znovu.
Při přehrávání CD s MP3 je možné zvolit REPEAT pro danou skladbu nebo pro opakování všech skladeb ve složce.
Typ 3, 4 a 5
Stiskněte funkční tlačítko 1.
Při přehrávání CD s MP3 je možné zvolit REPEAT pro danou skladbu nebo pro opakování všech skladeb ve složce. Tyto volby se přepínají opakovaným stisknutím funkčního tlačítka 1.