Funkce SCAN umožňuje poslechnout si z každé skladby přibližně 8 sekund.
Typ 1
  1. Stisknutím tlačítka CD/AUX vyberte režim CD MODE.
  1. Krátkým stisknutím tlačítka SCAN/AS aktivujte prohledávání disku CD.
  1. Pokud tlačítko SCAN/AS krátce stisknete znovu, budete pokračovat v poslechu skladby.
Typ 2
K dispozici jsou různé režimy ukázek, a to podle typu aktuálně přehrávaného CD.
  1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte CD MODE.
  1. Vyberte SCAN, což vám poté umožní tuto funkci vybrat nebo zrušit.
Poznámka:   Při přehrávání CD s MP3 je možné zvolit SCAN pro CD nebo pouze pro skladby ve složce.
  1. Režim ukázek zastavíte stisknutím tlačítka OK.
Typ 3, 4 a 5
  1. Stiskněte funkční tlačítko 3.
Poznámka:   Při přehrávání CD s MP3 je možné zvolit SCAN pro CD nebo pouze pro skladby ve složce. Tyto volby se přepínají opakovaným stisknutím funkčního tlačítka 3.
  1. Stisknutím funkčního tlačítka 3 režim ukázek zastavíte.