MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je standardní technologií a formátem pro komprimaci zvukových dat. Umožňuje to efektivnější využití média.
Můžete přehrávat soubory MP3 nahrané na discích CD-ROM, CD-R a CD-RW. Disk musí být nahrán ve formátu ISO 9660 úrovně 1 či 2 nebo Joliet či Romeo v rozšířeném formátu. Rovněž můžete použít disk nahraný systémem několika záznamových bloků (Multi Session).
Formát ISO 9660
Tento formát je nejběžnější mezinárodní normou logického formátu souborů a adresářů na disku CD-ROM.
Existuje několik úrovní specifikace. Na úrovni 1 musejí být názvy souborů ve formátu 8.3 (nejvýše 8 znaků v názvu, nejvýše 3 znaky v příponě ”.MP3") a zapsané velkými písmeny.
Názvy adresářů nemohou mít více než 8 znaků. Na disku nemůže být více než 8 úrovní podadresářů (stromů). Specifikace úrovně 2 dovoluje umístit do názvu souboru až 31 znaků.
Každý adresář může mít až 8 podadresářů.
U Joliet či Romeo v rozšířeném formátu vezměte tato omezení v úvahu, když budete provádět konfiguraci svého softwaru pro zapisování na CD.
Nahrávání v několika záznamových blocích (Multi Session)
Tento způsob nahrávání umožňuje přidávat data metodou vždy jedné uzavřené stopy (Track-At-Once).
Konvenční CD-disky začínají v řídicí oblasti CD nazývané “vstupní” (Lead-in) a končí v oblasti nazývané “výstupní” (Lead-out). CD-disk nahraný metodou Multi Session má několik záznamových bloků (session), přičemž každý segment od vstupní k výstupní oblasti se považuje za samostatný záznamový blok.
 • CD-Extra: Formát, který v 1. záznamovém bloku nahrává zvuk (zvuková CD-data) jako stopy a v 2. záznamovém bloku data jako stopy.
 • Smíšené CD: V tomto formátu se data nahrávají jako stopa 1 a zvuk (zvuková CD-data) jako stopa 2.
Formáty souborů
 • V případě použití jiných formátů než ISO 9660 úrovně 1 či 2 se nemusejí názvy adresářů či názvy souborů správně zobrazovat.
 • Při pojmenovávání nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu ”.MP3".
 • Dáte-li příponu ”.MP3" k jinému souboru než MP3, nebude přístroj moci soubor správně rozpoznat a vygeneruje tak náhodný zvuk, který by mohl poškodit reproduktory.
 • U následujících disků zabere spuštění přehrávání více času.disk nahraný se složitou strukturou adresářůdisk nahraný systémem Multi Sessionneukončený disk, na který lze ještě přidávat data
Přehrávání disku s více bloky
Je-li první stopa prvního záznamového bloku v klasickém formátu zvukového CD:
Přehrají se pouze zvuková CD-data prvního záznamového bloku. Data jiná než zvuková CD-data/informace k souborům MP3 (číslo stopy, čas, apod.) se zobrazí bez zvuku.
Není-li první stopa prvního záznamového bloku v klasickém formátu zvukového CD
 • Je-li na disku soubor MP3, přehraje(í) se pouze soubor(y) MP3; další data budou přeskočena. (Zvuková CD-data nebudou rozpoznána.)
 • Není-li na disku žádný soubor MP3, nebude se přehrávat nic. (Zvuková CD-data nebudou rozpoznána.)
Pořadí přehrávání souborů MP3
Na obrázku je znázorněno pořadí přehrávání adresářů a souborů.
Poznámka:   Adresář neobsahující soubor MP3 bude přeskočen.
Tip pro přehrávání: Chcete-li určit požadované pořadí přehrávání, vložte před název adresáře nebo souboru číslo (např. ”01," ”02"), a takto pak disk nahrajte. (Pořadí se liší v závislosti na zapisovacím softwaru.)
Missing Image
ID3 Tag verze 2
Při přehrávání souboru MP3 obsahujícího ID3 tag ver. 2 se stane následující:
 • Při přeskakování části ID3 tagu ver. 2 (na začátku skladby) není vydáván zvuk. Doba přeskoku se mění v závislosti na kapacitě ID3 tagu ver. 2. Příklad: Při 64 kB jde asi o 2 sekundy (při použití aplikace RealJukebox).
 • Zobrazovaný uplynulý hrací čas při přeskakování části ID3 tagu ver. 2 není přesný. Rovněž u souborů MP3 s přenosovou rychlostí jinou než 128 kB/s není čas zobrazovaný při přehrávání přesný.
 • Při vytváření souboru MP3 pomocí softwaru na konverzi MP3 (např. RealJukebox - registrovaná obchodní značka společnosti RealNetworks Inc) dojde k automatickému zapsání ID3 ver. 2.
Navigace MP3
Skladby ve formátu MP3 lze na CD nahrávat několika způsoby. Mohou být všechny umístěny v kořenovém adresáři jako konvenční zvukové CD, nebo mohou být umístěny do adresářů, které mohou reprezentovat např. album, umělce nebo žánr.
Normální pořadí přehrávání skladeb na CD-discích s více adresáři znamená přehrát skladby v kořenovém adresáři, potom skladby ve všech jeho podadresářích, poté skladby ve druhé úrovni adresářů atd.
 • Pro vstup do seznamu skladeb stiskněte šipky nahoru nebo dolů.
 • Pomocí tlačítek šipek postupujte v hierarchii na další adresář nebo skladbu (soubor).
 • Pro volbu označené skladby stiskněte OK.