Poznámka:   U jednotek typu 1 může být nutné stisknout tlačítko INFO opakovaně, aby se zobrazily všechny dostupné informace o skladbách.
Při přehrávání disku se skladbami MP3 se mohou na displeji přehrávače zobrazovat určité informace zakódované v každé zaznamenané stopě. Tyto informace obvykle zahrnují:
  • Název souboru
  • Název adresáře
  • Informace ID3, což může být název alba nebo jméno zpěváka
Na displeji se normálně zobrazuje název souboru, který se přehrává. Chcete-li zvolit některou z jiných informací:
  • Stiskněte tlačítko INFO.
Možnosti zobrazení CD textu
Přehrává-li se zvukový disk s CD-textem, může se na displeji zobrazovat omezené množství informací zakódovaných v každé skladbě. Tyto informace obvykle zahrnují:
  • Název disku
  • Jméno zpěváka
  • Název skladby
Tato zobrazení na displeji se volí stejným způsobem jako u souborů MP3.