Poznámka:   Aby při používání přídavného zařízení byla výkonnost optimální, nastavte hlasitost na tomto zařízení na vysokou úroveň. Omezí se tím ovlivnění kvality zvuku vznikající při dobíjení zařízení z napájecí zásuvky vozidla.
Je-li jednotka vybavena zásuvkou pro připojení vnějších zařízení (AUX IN), lze přes ni k audiosystému vozidla připojit externí zařízení jako např. MP3 přehrávač. Reprodukce pak bude probíhat přes reproduktory ve vozidle.
Vnější zařízení připojte do zásuvky AUX IN pomocí běžného konektoru jack 3,5 mm.
Pomocí tlačítka AUX nebo MENU zvolte přídavné zařízení a zvuk z tohoto zdroje bude slyšet z reproduktorů vozidla. Na displeji audiojednotky se objeví nápis LINE IN nebo LINE IN ACTIVE. Hlasitost, hloubky a výšky je možné regulovat na audiojednotce vozidla jako normálně.
Tlačítka na audiojednotce mohou být také použita k obnovení reprodukce z audiojednotky, i když přídavné zařízení zůstává připojeno.