Rádiová anténa je upevněna na střeše vozidla v místě nad vnitřním zpětným zrcátkem. Anténa je pevně uchycena a nelze ji tedy posunout směrem nahoru či dolů. Nicméně je ji možné demontovat odšroubováním od základny.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Před vjezdem do myčky nebo projížděním místem s malou světlou výškou anténu odšroubujte, jinak by mohlo dojít k jejímu poškození.