Displej audio jednotky   Náprava  
PLEASE CHECK CD (PROSÍM ZKONTROLUJTE CD)   Obecné chybové hlášení při problému s CD, jako např. že je nelze načíst, vloženo datové CD atd. Ujistěte se, že je disk vložen tak, že je otočen správnou stranou nahoru. Disk očistěte a zkuste znovu, případně jej vyměňte za disk s hudbou, o kterém víte, že je v pořádku. Pokud závada přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.  
CD DRIVE MALFUNCTION (NEFUNKČNÍ CD MECHANIKA)   Obecné chybové hlášení pro podmínky závady na CD přehrávači, jako jsou např. vadný mechanizmus.  
CD DRIVE HIGH TEMP (VYSOKÁ TEPLOTA MECHANIKY CD)   Příliš vysoká okolní teplota - přístroj začne znovu fungovat, teprve až zchladne.  
IPOD ERROR READING DEVICE (CHYBA NAČÍTÁNÍ ZAŘÍZENÍ IPOD)   Obecné chybové hlášení pro podmínky závady iPod, jako např. že není možné číst data. Zkontrolujte, zda je iPod vložen správně. Pokud závada přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.