UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používání systému s vypnutým motorem vybíjí autobaterii.

Tento oddíl popisuje funkce a vlastnosti systému hands free mobilního telefonu s rozhraním Bluetooth.
Část Bluetooth systému mobilního telefonu zajišťuje interakci mezi audiojednotkou nebo navigačním systémem a mobilním telefonem. Díky tomu je možné pomocí audiojednotky nebo navigačního systému uskutečňovat nebo přijímat hovory, aniž byste museli manipulovat s mobilním telefonem.
Kompatibilita telefonů
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Protože neexistují žádné obecné dohody, mohou výrobci mobilních telefonů do svých zařízení Bluetooth používat různé profily. Z tohoto důvodu se může mezi telefonem a systémem handsfree objevit nekompatibilita, která může v některých případech výrazně snížit výkon systému. Abyste se vyvarovali této situace, používejte pouze doporučené telefony.Veškeré podrobnosti najdete na webových stránkách www.ford- mobile-connectivity.com.