Telefonní seznam
Po spuštění se může přístup k telefonnímu seznamu na pár minut pozdržet v závislosti na velikosti.
Kategorie telefonního seznamu
V závislosti na záznamech v telefonním seznamu se mohou na audiojednotce zobrazovat různé kategorie.
Například:

   
M   Mobilní  
O   Kancelář  
H   Domácí  
F   Fax  

Poznámka:   Záznamy mohou být zobrazeny bez příznaku kategorie.
Kategorie může být označena také ikonou:
Missing Image  TelefonMissing Image  Mobilní
Missing Image  DomácíMissing Image  Kancelář
Missing Image  Fax
Označení telefonu za aktivní telefon
Při prvním použití systému není k systému připojen žádný telefon.
Telefon Bluetooth
Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon. Pro další informace se obraťte na menu telefonu.
Vyberte telefon z menu aktivních telefonů.
Při dalším zapnutí zapalování a rádia nebo navigace si systém vybere poslední aktivní telefon.
Poznámka:   V některých případech se musí připojení Bluetooth potvrdit rovněž na telefonu.
Připojení dalšího telefonu Bluetooth
Připojte nový telefon Bluetooth podle popisu v požadavcích na připojení Bluetooth.
Telefony uložené v systému jsou dostupné pomocí seznamu telefonů v audiojednotce.
Poznámka:   Maximálně lze připojit šest zařízení. Pokud je již připojeno šest zařízení s Bluetooth, musí se pro připojení nového zařízení jedno ze stávajících odpojit.