Předtím, než budete moci používat svůj telefon ve vozidle, je nutné jej připojit k telefonnímu systému vozidla.
Manipulace s telefony
K systému vozidla lze připojit až šest zařízení s Bluetooth.
Poznámka:   Pokud je jako nový aktivní telefon zvolen ten, na kterém právě probíhá hovor, hovor se přesměruje na audiosystém vozidla.
Poznámka:   I když je váš mobilní telefon připojen k systému vozidla, můžete jej používat obvyklým způsobem.
Požadavky na připojení Bluetooth
Předtím, než je možno uskutečnit Bluetooth připojení mobilního telefonu, je nutno provést následující:
  1. Funkce Bluetooth musí být aktivována na telefonu i na audiojednotce. Dejte pozor, aby byla volba Bluetooth menu v audiojednotce nastavena na ON. Informace o nastavení telefonu viz uživatelská příručka telefonu.
  2. V nabídce Bluetooth telefonu vyhledejte možnost Ford Audio a vyberte ji.
  3. Pomocí klávesnice telefonu zadejte číselný kód zobrazený na displeji vozidla. Pokud na displeji není zobrazen žádný číselný kód, zadejte s pomocí klávesnice telefonu číslo PIN 0000 pro Bluetooth. Nyní zadejte číslo Bluetooth PIN zobrazené na displeji vozidla.
  4. Pokud mobilní telefon vyžaduje potvrzení automatického připojení, vyberte možnost ANO.
Poznámka:   Telefonní hovor bude v případě vypnutí audiojednotky přerušen. Pokud je klíč zapalování otočen do polohy vypnuto, telefonní hovor bude pokračovat.