UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používání systému s vypnutým motorem vybíjí autobaterii.

Funkce rozpoznání hlasu umožňuje při potřebě změny nastavení nebo získání zpětné vazby od systému ovládat systém bez nutnosti odvracet pozornost od dopravní situace.
Kdykoli při aktivním systému zadáte některý z definovaných příkazů, systém rozpoznávání hlasu převede váš příkaz na řídící signál pro systém. Vaše zadání mají formu dialogů nebo příkazů. Těmito dialogy jste vedeni pomocí oznámení nebo otázek.
Než začnete hlasovou identifikaci používat, seznamte se prosím nejprve s funkcemi systému.
Podporované příkazy
Systém rozpoznávání hlasu vám umožňuje ovládat následující funkce vozidla:
  • telefon Bluetooth
  • rádio
  • CD přehrávač
  • externí zařízení (USB)
  • externí zařízení (iPod)
  • externí zařízení (Line in)
  • externí zařízení (Bluetooth)
  • automatická klimatizace
Odezva systému
Když pracujete prostřednictvím hlasového ovládání, systém se vám ohlásí pípnutím pokaždé, když je připraven pokračovat.
Nezkoušejte zadávat žádné příkazy, dokud neuslyšíte pípnutí. Systém hlasového ovládání vám zpětně zopakuje každý zadaný příkaz.
Pokud si nejste jisti, jak pokračovat, řekněte "HELP", chcete-li poradit, nebo "CANCEL", pokud si pokračovat nepřejete.
Funkce "HELP" poskytuje pouze dílčí přehled dostupných hlasových příkazů. Detailní vysvětlení všech možných hlasových příkazů naleznete na následujících stránkách.
Hlasové příkazy
Všechny hlasové příkazy se musejí zadávat přirozeným tónem hlasu, jako když mluvíte se spolucestujícím nebo do telefonu. Hlasitost vašeho hlasu by měla záviset na hladině hluku uvnitř nebo vně vozidla, ale nekřičte.