Činnost systému
Pořádek a obsah hlasového ovládání jsou uvedeny v následujících seznamech. Tabulky ukazují pořadí uživatelských hlasových příkazů a odezvu systému pro každou dostupnou funkci.
<> indikuje číslo nebo uložený záznam jména, které má uživatel vložit.
Zkrácené příkazy
K dispozici je množství zkrácených hlasových příkazů, které vám umožní ovládat některé prvky vozidla bez toho, abyste procházeli celé menu příkazů. Jsou to:
  • telefon: "MOBILE NAME" (jméno v mobilu), "DIAL NUMBER" (vytočit číslo), "DIAL NAME" (vytočit jméno) a "REDIAL" (vytočit znovu).
  • CD přehrávač/CD měnič: "DISC" (disk) a "TRACK" (skladba)
  • automatická klimatizace: "TEMPERATURE" (teplota), "AUTO MODE" (automatický režim), "DEFROSTING/DEMISTING ON" (zapnout odmrazování/odmlžování) a "DEFROSTING/DEMISTING OFF" (vypnout odmrazování/odmlžování)
  • rádio: "TUNE NAME"
  • externí zařízení (USB): "TRACK" (skladba)
  • externí zařízení (iPod): "TRACK" (skladba)
Zahájení komunikace se systémem
Než začnete systém ovládat hlasem, je třeba pro každou operaci nejprve stisknout tlačítko VOICE a vyčkat, až systém odpoví pípnutím.   Viz   Hlasové ovládání
Opětným stisknutím tlačítka hlasovou relaci zrušíte.
Záznamy jmen
Záznamy jmen může pomocí funkce "STORE NAME" podporovat telefon a audio nebo navigační jednotka. Můžete přidělovat jmenovky položkám jako oblíbeným rádiovým stanicím či osobním telefonním kontaktům.   Viz   Příkazy audiojednotky
  Viz   Příkazy telefonu
  • Uložit až 20 záznamů jmen na funkci.
  • Průměrná doba nahrávky pro každý záznam jména je přibližně 2-3 sekundy.