CD přehrávač
Přehrávání můžete ovládat přímo hlasovým ovládáním.
Přehled
Níže uvedený přehled uvádí hlasové příkazy, jež jsou k dispozici. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletním menu příkazů na vybraných příkladech.

"CD PLAYER" (CD přehrávač)  
"HELP" (nápověda)  
"PLAY" (přehrát)  
"TRACK" (skladba)*  
"SHUFFLE ALL" (přehrát náhodně vše)  
"SHUFFLE FOLDER" (přehrát náhodně složku)**  
"SHUFFLE OFF" (vypnout náhodné přehrávání)  
"REPEAT FOLDER" (opakovat složku)**  
"REPEAT TRACK" (opakovat skladbu)  
"REPEAT OFF" (vypnout opakování)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
** K dispozici pouze tehdy, pokud CD obsahuje datové audiosoubory jako MP3 nebo WMA.
Track (stopa)
Můžete přímo vybrat skladbu na CD.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CD PLAYER" (CD přehrávač)   "CD PLAYER" (CD přehrávač)  
2   "TRACK" (skladba)*   "TRACK NUMBER PLEASE" (číslo skladby prosím)  
3   "<číslo v rozsahu 1 až 99>"**   "TRACK <číslo>"  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
** Čísla lze navíc vyslovovat jako až čtyři jednotlivé číslice (např. "2", "4", "5" pro skladbu č. 245)
Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí
Pro nastavení náhodného přehrávání.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CD PLAYER" (CD přehrávač)   "CD PLAYER" (CD přehrávač)  
2   "SHUFFLE ALL" (přehrát náhodně vše)    

Rádio
Hlasové příkazy rádia podporují ovládání funkcí rádia a umožňují ladit rozhlasové stanice pomocí hlasového ovládání.
Přehled
Níže uvedený přehled uvádí hlasové příkazy, jež jsou k dispozici. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

"RADIO" (autorádio)  
"HELP" (nápověda)  
"AM"  
"FM"  
"TUNE NAME" (naladit název)*  
"DELETE NAME" (vymazat jméno)  
"DELETE DIRECTORY" (vymazat adresář)  
"PLAY DIRECTORY" (přehrát adresář)  
"STORE NAME" (uložit jméno)  
"PLAY" (přehrát)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Naladit frekvenci
Tato funkce vám umožňuje naladit své rádio pomocí hlasových příkazů.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "RADIO" (autorádio)   "RADIO" (autorádio)  
2   "AM"   "AM FREQUENCY PLEASE" (frekvenci AM prosím)  
"FM"   "FM FREQUENCY PLEASE" (frekvenci FM prosím)  
3   "<frekvence>"*   "TUNE <frekvenci>"  

* Frekvenci lze zadat mnoha způsoby. Níže viz ukázkové příklady.
Pásmo FM: 87,5 - 108,0 v krocích po 0,1
  • "Eighty nine point nine" (89,9) (osmdesát devět celých devět)
  • "Ninety" (90,0) (devadesát)
  • "One hundred point five" (100,5) (sto celých pět)
  • "One zero one point one" (101,1) (jedna nula jedna celých jedna)
  • "One zero eight" (108,0) (jedna nula osm)
Pásmo AM/MW: 531 - 1602 v krocích po 9
Pásmo AM/LW: 153 - 281 v krocích po 1
  • "Five thirty one" (531) (pět třicet jedna)
  • "Nine hundred" (900) (devět set)
  • "Fourteen forty" (1440) (čtrnáct čtyřicet)
  • "Fifteen zero three" (1503) (patnáct nula tři)
  • "Ten eighty" (1080) (deset osmdesát)
Uložit název
Pokud jste naladili nějakou rozhlasovou stanici, můžete ji uložit pod názvem do adresáře.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "RADIO" (autorádio)   "RADIO" (autorádio)  
2   "STORE NAME" (uložit jméno)   "STORE NAME" (uložit jméno)   "NAME PLEASE" (jméno prosím)  
3   "<jméno>"   "REPEAT NAME PLEASE" (zopakujte jméno prosím)  
4   "<jméno>"   "STORING NAME" (ukládám jméno)   "<jméno> STORED"  

Naladit název
Tato funkce vám umožňuje vyvolat uloženou rozhlasovou stanici.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "RADIO" (autorádio)   "RADIO" (autorádio)  
2   "TUNE NAME" (naladit název)*   "NAME PLEASE" (jméno prosím)  
3   "<jméno>"   "TUNE <název>"  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Vymazat název
Tato funkce vám umožňuje vymazat uloženou rozhlasovou stanici.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "RADIO" (autorádio)   "RADIO" (autorádio)  
2   "DELETE NAME" (vymazat jméno)   "NAME PLEASE" (jméno prosím)  
3   "<jméno>"   "DELETE <jméno>"   "CONFIRM YES OR NO" (potvrďte ano či ne)  
4   "YES" (ano)   "DELETED" (vymazáno)  
"NO" (ne)   "COMMAND CANCELLED" (příkaz zrušen)  

Přehrát adresář
Tato funkce umožňuje, aby vám systém řekl všechny uložené rozhlasové stanice.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "RADIO" (autorádio)   "RADIO" (autorádio)  
2   "PLAY DIRECTORY" (přehrát adresář)   "PLAY <adresář>" (přehrát <adresář>)  

Vymazat adresář
Tato funkce vám umožňuje vymazat všechny uložené rozhlasové stanice najednou.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "RADIO" (autorádio)   "RADIO" (autorádio)  
2   "DELETE DIRECTORY" (vymazat adresář)   "DELETE DIRECTORY" (vymazat adresář)   "CONFIRM YES OR NO" (potvrďte ano či ne)  
3   "YES" (ano)   "RADIO DIRECTORY DELETED" (adresář rádia vymazán)  
"NO" (ne)   "COMMAND CANCELLED" (příkaz zrušen)  

Přehrávání
Tato funkce přepne zdroj zvukového výstupu na režim rádia.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "RADIO" (autorádio)   "RADIO" (autorádio)  
2   "PLAY" (přehrát)    

Přídavný vstup
Tato funkce vám umožňuje přepnout zdroj zvukového výstupu na připojené přídavné vstupní zařízení.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)  
2   "LINE IN" (vstup)   "LINE IN" (vstup)  

Externí zařízení - USB
Tyto hlasové příkazy podporují funkce externího USB zařízení, které může být připojeno k audiojednotce.
Přehled
Níže uvedený přehled uvádí hlasové příkazy, jež jsou k dispozici. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletním menu příkazů na vybraných příkladech.

"EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení), "USB"  
"HELP" (nápověda)  
"PLAY" (přehrát)  
"TRACK" (skladba)*  
"PLAYLIST" (seznam skladeb)*  
"FOLDER" (složka)**  
"SHUFFLE ALL" (přehrát náhodně vše)  
"SHUFFLE FOLDER" (přehrát náhodně složku)  
"SHUFFLE PLAYLIST" (přehrát náhodně seznam skladeb)  
"SHUFFLE OFF" (vypnout náhodné přehrávání)  
"REPEAT TRACK" (opakovat skladbu)  
"REPEAT FOLDER" (opakovat složku)  
"REPEAT OFF" (vypnout opakování)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
** Seznamům skladeb a složkám aktivovaným hlasovým ovládáním musí být přiděleny zvláštní názvy souborů.
Přehrávání z USB zařízení
Tato funkce vám umožňuje přepnout zdroj zvukového výstupu na připojené USB zařízení.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)  
2   "USB"   "USB"  
3   "PLAY" (přehrát)    

Skladba na USB zařízení
Můžete přímo vybrat skladbu na USB zařízení.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)  
2   "USB"   "USB"  
3   "TRACK" (skladba)   "TRACK NUMBER PLEASE" (číslo skladby prosím)  
4   "<číslo v rozsahu 1 až 99>"**   "TRACK <číslo>"  

* Čísla lze navíc vyslovovat jako až čtyři jednotlivé číslice (např. "2", "4", "5" pro skladbu č. 245)
Externí zařízení - iPod
Tyto hlasové příkazy podporují funkce přehrávače iPod, který může být připojen k audiojednotce.
Přehled
Níže uvedený přehled uvádí hlasové příkazy, jež jsou k dispozici. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletním menu příkazů na vybraných příkladech.

"EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení), "IPOD"  
"HELP" (nápověda)  
"PLAY" (přehrát)  
"TRACK" (skladba)*  
"PLAYLIST" (seznam skladeb)*  
"SHUFFLE ALL" (přehrát náhodně vše)  
"SHUFFLE PLAYLIST" (přehrát náhodně seznam skladeb)  
"SHUFFLE OFF" (vypnout náhodné přehrávání)  
"REPEAT TRACK" (opakovat skladbu)  
"REPEAT OFF" (vypnout opakování)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
** Seznamům skladeb aktivovaným hlasovým ovládáním musí být přiděleny zvláštní názvy souborů.
Skladba na přehrávači iPod
Můžete přímo vybrat skladbu ze seznamu všech skladeb na svém přehrávači iPod.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)  
2   "IPOD"   "IPOD"  
3   "TRACK" (skladba)*   "TRACK NUMBER PLEASE" (číslo skladby prosím)  
4   "<číslo v rozsahu 1 až 99>"**   "TRACK <číslo>"  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
** Čísla lze navíc vyslovovat jako až pět jednotlivých číslic (např. "5", "2", "4", "5", "3" pro skladbu č. 52453) až po mezní 65535.
iPod - seznam skladeb
Můžete přímo vybrat seznam skladeb ze svého přehrávače iPod.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)   "EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení)  
2   "IPOD"   "IPOD"  
3   "PLAYLIST" (seznam skladeb)*   "PLAYLIST NUMBER PLEASE" (číslo seznamu skladeb prosím)  
4   "<číslo v rozsahu 1 až 10>"   "PLAYLIST <číslo>" (seznam skladeb <číslo>)  

* Seznamům skladeb aktivovaným hlasovým ovládáním musí být přiděleny zvláštní názvy souborů.
Externí zařízení – Bluetooth
Tyto hlasové příkazy podporují funkce rozhraní Bluetooth®, které může být připojeno k audio jednotce.
Přehled
Níže uvedený přehled uvádí hlasové příkazy, jež jsou k dispozici. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletním menu příkazů na vybraných příkladech.

"EXTERNAL DEVICE" (externí zařízení), "BLUETOOTH"  
"HELP" (nápověda)  
"PLAY" (přehrát)  
"SHUFFLE ALL" (přehrát náhodně vše)  
"SHUFFLE OFF" (vypnout náhodné přehrávání)  
"REPEAT TRACK" (opakovat skladbu)  
"REPEAT OFF" (vypnout opakování)