Telefon
Systém telefonu umožňuje vytvořit další telefonní seznam. Uložené položky mohou být vytáčeny pomocí hlasového ovládání. Telefonní čísla uložená pomocí hlasového ovládání jsou uložena v systému vozidla a ne ve vašem telefonu.
Přehled
Níže uvedený přehled uvádí hlasové příkazy, jež jsou k dispozici. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletním menu příkazů na vybraných příkladech.

"PHONE" (telefon)  
"HELP" (nápověda)  
"MOBILE NAME" (jméno v mobilu)*  
"DIAL NUMBER" (vytočit číslo)*  
"DIAL NAME" (vytočit jméno)*  
"DELETE NAME" (vymazat jméno)  
"DELETE DIRECTORY" (vymazat adresář)  
"PLAY DIRECTORY" (přehrát adresář)  
"STORE NAME" (uložit jméno)  
"REDIAL" (vytočit znovu)*  
"ACCEPT CALLS" (přijmout hovory)  
"REJECT CALLS" (odmítnout hovory)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Funkce telefonu
Volat číslo
Telefonní čísla je možné vytáčet po vydání hlasového příkazu záznamu jména.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "DIAL NUMBER" (vytočit číslo)*   "NUMBER PLEASE" (číslo prosím)  
3   "<číslo telefonu>"   "<číslo telefonu>   CONTINUE?" (pokračovat?)  
4   "DIAL" (vytočit)   "DIALLING" (vytáčení)  
"CORRECTION" (oprava)   "<opakovat poslední část čísla>   CONTINUE?" (pokračovat?)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Volat číslo
Telefonní čísla je možné vytáčet po vydání hlasového příkazu záznamu jména.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "DIAL NAME" (vytočit jméno)*   "NAME PLEASE" (jméno prosím)  
3   "<jméno>"   "DIAL <jméno>"   "CONFIRM YES OR NO" (potvrďte ano či ne)  
4   "YES" (ano)   "DIALLING" (vytáčení)  
"NO" (ne)   "COMMAND CANCELLED" (příkaz zrušen)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Opakované volání
Tato funkce vám umožňuje znovu vytočit naposledy volané telefonní číslo.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "REDIAL" (vytočit znovu)*   "REDIAL" (vytočit znovu)   "CONFIRM YES OR NO" (potvrďte ano či ne)  
3   "YES" (ano)   "DIALLING" (vytáčení)  
"NO" (ne)   "COMMAND CANCELLED" (příkaz zrušen)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Jméno v mobilu
Tato funkce vám umožňuje přístup k telefonním číslům uloženým s pojmenováním ve vašem mobilním telefonu.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "MOBILE NAME" (jméno v mobilu)*   "MOBILE NAME" "<dialog závislý na telefonu>"  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
DTMF (Tónové vytáčení)
Tato funkce převádí vyslovovaná čísla na tóny DTMF. Např. pro dálkové dotazování vašeho domácího záznamníku nebo k zadání čísla PIN atd.
Poznámka:   Funkce DTMF může být použita pouze během probíhajícícho hovoru. Použijte tlačítko VOICE a vyčkejte výzvy systému.Lze použít pouze u vozidel vybavených speciálním tlačítkem VOICE.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1     "NUMBER PLEASE" (číslo prosím)  
2   "<čísla 1 až 9, nula, křížek, hvězdička>"    

Vytvoření telefonního seznamu
Uložit jméno
Nové záznamy je možné uložit pomocí příkazu "STORE NAME". Tuto funkci je možné použít pro vytočení čísla zvolením jména místo celého telefonního čísla.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "STORE NAME" (uložit jméno)   "STORE NAME" (uložit jméno)   "NAME PLEASE" (jméno prosím)  
3   "<jméno>"   "REPEAT NAME PLEASE" (zopakujte jméno prosím)  
4   "<jméno>"   "STORING NAME" (ukládám jméno)   "<jméno> STORED"   "NUMBER PLEASE" (číslo prosím)  
5   "<číslo telefonu>"   "<číslo telefonu>"  
6   "STORE" (uložit)   "STORING NUMBER" (ukládám číslo)   "<číslo telefonu>"   "NUMBER STORED" (číslo uloženo)  

Vymazat jméno
Uložená jména je možno vymazat také z adresáře.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "DELETE NAME" (vymazat jméno)   "NAME PLEASE" (jméno prosím)  
3   "<jméno>"   "DELETE <jméno>"   "CONFIRM YES OR NO" (potvrďte ano či ne)  
4   "YES" (ano)   "<jméno> DELETED"  
"NO" (ne)   "COMMAND CANCELLED" (příkaz zrušen)  

Přehrát adresář
Po použití této funkce vám systém řekne všechny uložené záznamy.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "PLAY DIRECTORY" (přehrát adresář)   "PLAY DIRECTORY" (přehrát adresář)  

Vymazat adresář
Tato funkce vám umožňuje vymazat všechny záznamy najednou.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "DELETE DIRECTORY" (vymazat adresář)   "DELETE DIRECTORY" (vymazat adresář)   "CONFIRM YES OR NO" (potvrďte ano či ne)  
3   "YES" (ano)   "DIRECTORY DELETED" (adresář vymazán)  
"NO" (ne)   "COMMAND CANCELLED" (příkaz zrušen)  

Hlavní nastavení
Odmítnutí hovorů
Hovory lze nastavit tak, aby byly automaticky odmítány hlasovým ovládáním.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE" (telefon)   "PHONE" (telefon)  
2   "REJECT CALLS" (odmítnout hovory)   "REJECT CALLS" (odmítnout hovory)  
"ACCEPT CALLS" (přijmout hovory)*   "ACCEPT CALLS" (přijmout hovory)  

* Tento příkaz použijte k vypnutí režimu odmítání.