Klima
Hlasové příkazy topení a větrání zajišťují ovládání rychlosti ventilátoru a nastavení teploty a režimu. Ne všechny funkce jsou dostupné u všech vozidel.
Přehled
Níže uvedený přehled uvádí hlasové příkazy, jež jsou k dispozici. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletním menu příkazů na vybraných příkladech.

"CLIMATE" (klimatizování)  
"HELP" (nápověda)  
"FAN" (ventilátor)*  
"DEFROSTING/DEMISTING ON" (zapnout odmrazování/odmlžování)*  
"DEFROSTING/DEMISTING OFF" (vypnout odmrazování/odmlžování)*  
"TEMPERATURE" (teplota)*  
"AUTO MODE" (automatický režim)*  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Ventilátor
Tato funkce vám umožňuje nastavit rychlost ventilátoru.

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE" (klimatizování)   "CLIMATE" (klimatizování)  
2   "FAN"a   "FAN SPEED PLEASE" (otáčky ventilátoru prosím)  
3   "MINIMUM" (minimální)   "FAN MINIMUM" (ventilátor na minimum)  
"<číslice mezi 1 a 7>"   "FAN <číslo>"  
"MAXIMUM" (maximální)   "FAN MAXIMUM" (ventilátor na maximum)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Odmrazování/odmlžování

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE" (klimatizování)   "CLIMATE" (klimatizování)  
2   "DEFROSTING ON/DEMISTING ON" (zapnout odmrazování/zapnout odmlžování)*   "DEFROSTING ON/DEMISTING ON" (zapnout odmrazování/zapnout odmlžování)  
"DEFROSTING OFF/DEMISTING OFF" (vypnout odmrazování/vypnout odmlžování)*   "DEFROSTING OFF/DEMISTING OFF" (vypnout odmrazování/vypnout odmlžování)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Teplota
Tato funkce vám umožňuje nastavit teplotu.

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE" (klimatizování)   "CLIMATE" (klimatizování)  
2   "TEMPERATURE" (teplota)*   "TEMPERATURE PLEASE" (teplotu prosím)  
3   "MINIMUM" (minimální)   "TEMPERATURE MINIMUM" (teplota na minimum)  
"<číslo mezi 15 a 29 °C s kroky po 0,5 >" nebo "<číslo mezi 59 a 84 °F>"   "TEMPERATURE <číslo>"  
"MAXIMUM" (maximální)   "TEMPERATURE MAXIMUM" (teplota na maximum)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Automatický režim

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE" (klimatizování)   "CLIMATE" (klimatizování)  
2   "AUTO MODE" (automatický režim)*   "AUTO MODE" (automatický režim)  

* Lze použít jako zkrácený příkaz. Deaktivaci je možné provést volbou jiné teploty nebo rychlosti ventilátoru.