UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při manipulaci s externími zařízeními s odkrytými elektrickými konektory (jako např. USB konektor) dávejte dobrý pozor. Vždy, když je to možné, nasaďte ochrannou čepičku/krytku. Může hrozit nebezpečí elektrostatického výboje vedoucího k poškození zařízení.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se USB portu ve vozidle ani s ním nijak nemanipulujte. Pokud port nepoužíváte, zakryjte jej.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze zařízení kompatibilní se standardem USB Mass Storage.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Před odpojením USB zařízení vždy nejdřív přepněte audiosystém na jiný zdroj (např. na rádio).
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neinstalujte ani nepřipojujte USB rozbočovače (hub) ani rozdělovače.

Poznámka:   Systém je zkonstruován výhradně tak, aby identifikoval a načítal vhodné audiosoubory z USB zařízení, které odpovídá standardu USB Mass Storage, nebo z iPodu. Ne všechna dostupná USB zařízení mohou poskytnout záruku fungování s tímto systémem.
Poznámka:   Lze připojit kompatibilní zařízení s prodlužovacím USB kabelem, stejně jako zařízení přímo zapojovaná do USB portu vozidla (např. USB paměti typu flash disk a pen drive).
Poznámka:   Některá USB zařízení s vyšší spotřebou nemusí být kompatibilní (např. některé větší hardisky).
Poznámka:   Doba přístupu při načítání souborů na externím zařízení se liší podle faktorů, jako je struktura souborů, velikost a obsah zařízení.
Systém podporuje řadu externích zařízení pro jejich plnou integraci do audiojednotky přes USB port a vstupní zdířku příslušenství. Po připojení externího zařízení je lze ovládat ovládacími prvky audiojednotky.
Níže je uveden seznam typických kompatibilních zařízení:
  • USB flash disky
  • přenosné USB harddisky
  • Některé MP3 přehrávače s USB konektorem
  • přehrávače médií iPod (seznam nejnovějších kompatibilních zařízení viz www.ford-mobile -connectivity.com)
Systém je kompatibilní s USB 2.0 full speed, zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1 host a podporuje systémy souborů FAT 16/32.
Informace o struktuře audiosouborů pro externí zařízení
USB
Vytvářejte na USB zařízení pouze jednoduché rozdělení.
Doporučujeme, abyste soubory MP3 nahráli do složky.
Pokud vytváříte seznamy skladeb (playlisty), musí obsahovat správné cesty k souborům odkazující na USB zařízení. Seznam skladeb se doporučuje vytvářet až po přenesení audiosouborů na USB zařízení.
Seznamy skladeb se musí vytvářet ve formátu .m3u.
Audiosoubory musí být ve formátu .mp3.
Nepřekračujte následující omezení:
  • 1000 položek na složku (soubory, složky a seznamy skladeb)
  • 5000 složek na USB zařízení (včetně seznamů skladeb)
  • 8 úrovní podsložek
Pro aktivaci hlasového ovládání uživatelských seznamů skladeb a složek se řiďte tímto postupem:
  • Vytvořte složky nazvané podle vzorce "Ford<*>", kde <*> je číslo od 1 do 10. Např. "Ford3" bez přípony.
  • Vytvořte seznamy skladeb nazvané podle vzorce "Ford<*>.m3u" , kde <*> je číslo od 1 do 10. Např. "Ford5.m3u" bez mezery mezi "Ford" a číslem.
Poté bude možno vybírat uživatelské složky a seznamy skladeb hlasovým ovládáním.   Viz   Příkazy audiojednotky
iPod
Pro aktivaci hlasového ovládání uživatelských seznamů skladeb vytvořte seznamy skladeb nazvané podle vzorce "Ford<*>" , kde <*> je číslo od 1 do 10. Např. "Ford7" bez mezery mezi "Ford" a číslem.
Poté bude možno vybírat seznamy skladeb hlasovým ovládáním.   Viz   Příkazy audiojednotky