Pro identifikaci různých typů audio souborů, složek atd. se používají různé ikony.
Missing Image  SložkaMissing Image  Seznam skladeb
Missing Image  Název albaMissing Image  Jméno umělce
Missing Image  Název souboruMissing Image  Název skladby
Missing Image  Informace není dostupná
USB
Funkce
Vyberte USB zařízení jako zdroj zvukového výstupu opakovaným stlačováním tlačítka CD/AUX, dokud se na displeji neobjeví USB. Po prvním připojení USB zařízení se automaticky začne přehrávat první skladba v první složce. Později - po přepnutí zdroje zvukového výstupu - si systém místo, kde skončilo přehrávání na USB zařízení, již pamatuje.
Pro procházení obsahu zařízení jednou stiskněte tlačítko se šipkou nahoru/dolů nebo tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí informace o skladbě spolu s dalšími důležitými informacemi popsanými níže:
 • Svislý posuvník na pravé straně displeje ukazuje současnou pozici náhledu složky.
 • ">" za údajem znamená, že lze načíst další nižší úroveň (např. složka pojmenovaná názvem alba s jednotlivými skladbami alba v této složce).
 • "<" před seznamem znamená, že lze načíst další vyšší úroveň.
 • Ikony nalevo od textu skladby/složky označují typ souboru/složky. Viz seznam s vysvětlením významu těchto ikon.
K navigaci obsahem USB zařízení se používají tlačítka se šipkami nahoru/dolů pro procházení seznamů a tlačítka se šipkami vlevo/vpravo pro pohyb nahoru nebo dolů ve struktuře složky. Po zvýraznění požadované skladby, seznamu skladeb nebo složky zvolíte přehrávání stisknutím tlačítka OK.
Poznámka:   Chcete-li přeskočit na nejvyšší úroveň v obsahu USB zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko se šipkou vlevo.
Ovládání audia
Stisknutím tlačítek se šipkami vlevo resp. vpravo přeskakujete mezi skladbami nazpátek resp. dopředu.
Stisknutím a přidržením tlačítek se šipkami vlevo/vpravo spustíte rychlé převíjení zpět/vpřed v rámci přehrávané skladby.
Pro procházení obsahu zařízení stiskněte tlačítko se šipkou nahoru/dolů nebo tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do menu USB zařízení. Zde pak lze aktivovat funkce náhodného přehrávání a opakování složek a seznamů skladeb.
Stisknutím tlačítka SCAN spustíte přehrávání ukázek skladeb z celého zařízení, aktuální složky nebo seznamu skladeb, pokud se zrovna přehrává.
Stisknutím tlačítka INFO se na displeji zobrazí následující:
 • název souboru
 • název skladby
 • jméno umělce
 • název alba
 • číslo skladby a doba přehrávání
Výše uvedené indikace se postupně zobrazují opakovaným stlačováním tlačítka.
Navigační jednotky SD
Funkce
Vyberte USB zařízení jako zdroj zvukového výstupu stisknutím tlačítka CD/AUX, dokud se na levé straně displeje neobjeví tlačítko USB. Vyberte ze seznamu dostupných zařízení USB.
Poznámka:   Některá zařízení se mohou zobrazit, ale nepůjde je vybrat, protože záleží na tom, zda zařízení je nebo není připojené.
Po prvním připojení USB zařízení se automaticky začne přehrávat první skladba v první složce. Později - po přepnutí zdroje zvukového výstupu - si systém místo, kde skončilo přehrávání na USB zařízení, již pamatuje.
Pro procházení obsahu zařízení stiskněte posouvací tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů.
Na displeji se zobrazí informace o skladbě spolu s dalšími důležitými informacemi popsanými níže:
 • Svislý posuvník na pravé straně displeje ukazuje současnou pozici náhledu složky.
 • ">" za údajem znamená, že lze načíst další nižší úroveň (např. složka pojmenovaná názvem alba s jednotlivými skladbami alba v této složce).
 • "<" na levé straně displeje znamená, že lze načíst další vyšší úroveň.
 • Ikony nalevo od textu skladby/složky označují typ souboru/složky. Viz seznam s vysvětlením významu těchto ikon.
K navigaci obsahem USB zařízení se používají posouvací tlačítka pro procházení seznamů. Stisknutím tlačítka se rozbalí obsah zvýrazněného seznamu skladeb nebo složky nebo se zahájí přehrávání konkrétní skladby. Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo přejdete o jednu úroveň výše.
Ovládání audia
Stisknutím tlačítek SEEK (vyhledávání) nahoru resp. dolů přeskakujete v rámci skladeb nazpátek resp. dopředu.
Stisknutím a přidržením tlačítek SEEK spustíte rychlé převíjení zpět/vpřed v rámci přehrávané skladby.
Pro procházení obsahu zařízení stiskněte šipková tlačítka posuvníku.
Stisknutím tlačítka SHUFFLE nebo REPEAT aktivujete funkce náhodného přehrávání a opakování složek a seznamů skladeb.
Stisknutím tlačítka SCAN spustíte přehrávání ukázek z aktuálního seznamu skladeb, pokud se zrovna přehrává, nebo z celého USB zařízení nebo složky.
Stisknutím tlačítka INFO se na displeji zobrazí následující:
 • název souboru
 • název skladby
 • jméno umělce
 • název alba
 • číslo skladby a doba přehrávání