Pro identifikaci různých typů audio souborů, složek atd. se používají různé ikony.
Missing Image  iPod - seznam skladebMissing Image  iPod - jméno umělce
Missing Image  iPod - název albaMissing Image  iPod - žánr
Missing Image  iPod - název skladbyMissing Image  obecná kategorie iPod
Missing Image  obecný soubor médií iPod
Rádio
Funkce
Připojte zařízení iPod.   Viz   Připojení externího zařízení
Vyberte iPod jako zdroj zvukového výstupu opakovaným stlačováním tlačítka CD/AUX, dokud se na displeji neobjeví iPod.
Na displeji autorádia pak bude k dispozici seznam menu přehrávače iPod pro procházení jeho obsahu. Navigace obsahem vychází ze stejného principu jako při samostatném používání přehrávače iPod (např. vyhledávání podle umělce, názvu skladby apod.). Pro procházení obsahu přehrávače iPod jednou stiskněte tlačítko se šipkou nahoru/dolů nebo tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí informace o skladbě spolu s dalšími důležitými informacemi popsanými níže:
 • Svislý posuvník na pravé straně displeje ukazuje současnou pozici náhledu seznamu.
 • ">" za údajem znamená, že lze načíst další nižší úroveň (např. všechna alba od konkrétního umělce).
 • "<" před seznamem znamená, že lze načíst další vyšší úroveň.
 • Ikona na levé straně označuje typ aktuálně zobrazeného seznamu (např. seznam alb). Viz seznam s vysvětlením významu těchto ikon.
K navigaci obsahem přehrávače iPod se používají tlačítka se šipkami nahoru/dolů pro procházení seznamů a tlačítka se šipkami vlevo/vpravo pro pohyb nahoru nebo dolů ve struktuře. Po zvýraznění požadované skladby, seznamu skladeb, alba, umělce nebo žánru zvolíte přehrávání stisknutím tlačítka OK.
Poznámka:   Chcete-li přeskočit na nejvyšší úroveň v obsahu přehrávače iPod, stiskněte a přidržte tlačítko se šipkou vlevo.
Ovládání audia
Stisknutím tlačítek se šipkami vlevo resp. vpravo přeskakujete mezi skladbami nazpátek resp. dopředu.
Stisknutím a přidržením tlačítek se šipkami vlevo/vpravo spustíte rychlé převíjení zpět/vpřed v rámci přehrávané skladby.
Pro procházení obsahu přehrávače iPod stiskněte tlačítko se šipkou nahoru/dolů nebo tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do menu přehrávače iPod. Zde pak lze aktivovat funkce náhodného přehrávání a opakování. Volbu přehrávače iPod "Shuffle songs" (náhodné přehrávání skladeb) je rovněž možné aktivovat přímo z nejvyšší úrovně.
Stisknutím tlačítka SCAN spustíte přehrávání ukázek aktuálně zvolených skladeb.
Stisknutím tlačítka INFO se na displeji zobrazí následující:
 • název skladby
 • jméno umělce
 • číslo skladby a doba přehrávání
Výše uvedené indikace se postupně zobrazují opakovaným stlačováním tlačítka.
Navigační jednotky SD
Funkce
Připojte zařízení iPod.   Viz   Připojení externího zařízení
Vyberte iPod jako zdroj zvukového výstupu stisknutím tlačítka CD/AUX, dokud se na levé straně displeje neobjeví tlačítko iPod. Vyberte ze seznamu dostupných zařízení iPod.
Poznámka:   Některá zařízení se mohou zobrazit, ale nepůjde je vybrat, protože záleží na tom, zda zařízení je nebo není připojené.
Na displeji pak bude k dispozici seznam menu přehrávače iPod pro procházení jeho obsahu. Navigace obsahem vychází ze stejného principu jako při samostatném používání přehrávače iPod (např. vyhledávání podle umělce, názvu skladby apod.). Pro procházení obsahu přehrávače iPod stiskněte posouvací tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů.
Na displeji se zobrazí informace o skladbě spolu s dalšími důležitými informacemi popsanými níže:
 • Svislý posuvník na pravé straně displeje ukazuje současnou pozici náhledu seznamu.
 • ">" za údajem znamená, že lze načíst další nižší úroveň (např. všechna alba od konkrétního umělce).
 • "<" před seznamem znamená, že lze načíst další vyšší úroveň.
 • Ikona na levé straně označuje typ aktuálně zobrazeného seznamu (např. seznam alb). Viz seznam s vysvětlením významu těchto ikon.
K navigaci obsahem přehrávače iPod se používají posouvací tlačítka pro procházení seznamů. Stisknutím tlačítka se rozbalí obsah zvýrazněného seznamu skladeb, alba, umělce, žánru nebo se zahájí přehrávání konkrétní skladby. Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo přejdete o jednu úroveň výše.
Ovládání audia
Stisknutím tlačítek SEEK (vyhledávání) nahoru resp. dolů přeskakujete v rámci skladeb nazpátek resp. dopředu.
Stisknutím a přidržením tlačítek SEEK spustíte rychlé převíjení zpět/vpřed v rámci přehrávané skladby.
Pro procházení obsahu přehrávače iPod stiskněte šipková tlačítka posuvníku.
Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do menu přehrávače iPod. Zde pak lze aktivovat funkce náhodného přehrávání a opakování. Volbu přehrávače iPod "Shuffle songs" (náhodné přehrávání skladeb) je rovněž možné aktivovat přímo z nejvyšší úrovně.
Stisknutím tlačítka SCAN spustíte přehrávání ukázek aktuálně zvolených skladeb.
Stisknutím tlačítka INFO se na displeji zobrazí následující:
 • název skladby
 • jméno umělce
 • číslo skladby a doba přehrávání