POZOR   POZOR:  Vaše vozidlo bylo testováno a homologováno podle evropských směrnic vztahujících se na elektromagnetické přístroje (72/245/EHS, předpis EHK OSN č. 10 nebo jiné platné místní vyhlášky). Je vaší zodpovědností se přesvědčit, že výbava, kterou jste namontovali, je v souladu s platnou místní legislativou. Veškerou výbavu nechte řádně namontovat vyškolenými techniky.
POZOR   POZOR:  Vybavení pracující na rádiových frekvencích (RF) (např. mobilní telefony, amatérské radiostanice apod.) mohou být do vozidla namontovány pouze v případě, že splňují parametry uvedené v tabulce níže. Pro montáž nebo používání těchto zařízení nejsou žádné zvláštní požadavky nebo podmínky.
POZOR   POZOR:  Nemontujte jakákoli zařízení, mikrofony, reproduktory nebo jiné předměty do prostoru odpálení systému airbagů.
POZOR   POZOR:  Neupevňujte anténní kabely k původní kabeláži vozidla a k palivovému a brzdovému vedení.
POZOR   POZOR:  Přívodní kabely a anténu umístěte minimálně 10 cm od všech elektronických modulů a airbagů.

Missing Image
Frekvenční pásmo MHz   Maximální výstupní výkon ve wattech (maximální efektivní hodnota)   Umístění antén  
1 - 30   100 W   8  
50 - 54   100 W   3. 4. 5  
68 – 87,5   50 W   3. 4. 5  
142 – 176   50 W   3. 4. 5  
220 - 225   50 W   3. 4. 5  
380 – 512   50 W   3. 4. 5  
806 – 870   10 W   3, 4, 5, 6*, 7*  
870 - 940   10 W   3, 4, 5, 6*, 7*  
1200 – 1400   10 W   3. 4. 5  
1710 – 1885   10 W   3, 4, 5, 6*, 7*  
1885 – 2025   10 W   3, 4, 5, 6*, 7*  

1Pouze pro GSM/3G mobilní telefony s nalepovací anténou umístěnou na vnitřní straně čelního okna.
Poznámka:   Polohy 6 a 7 jsou určeny pro nalepovací antény a poloha 8 je určena pro tažnou tyč.
Poznámka:   Po namontování RF vysílače zkontrolujte případné rušení od a na elektrická zařízení vozidla v klidovém režimu i při vysílání.
Zkontrolujte veškerá elektrická zařízení:
  • se ZAPNUTÝM zapalováním,
  • při běžícím motoru,
  • za jízdy při různých rychlostech.
Zkontrolujte, zda elektromagnetické pole vytvářené uvnitř kabiny vozidla vysílačem nepřekračuje platné limity pro vystavení lidí elektromagnetickému záření.