POZOR   POZOR:  Tento systém není vhodné zapínat při jízdě na zpevněných vozovkách. Pokud tak učiníte, pneumatiky mohou vydávat větší hluk a mohou se nadměrně opotřebovávat. Systém je určen k použití na kluzkých a nezpevněných površích.

Systém uzamkne levou a pravou část zadní nápravy tak, že se náprava bude chovat jako spojená. Za určitých podmínek však může docházet k většímu prokluzu zadních kol.
Poznámka:   K aktivaci systému dojde pouze v případě, že se rychlost vozidla pohybuje pod 30 km/h (20 mil/h) a plynový pedál je uvolněný.
Systém aktivujete stisknutím tlačítka systému elektronické uzávěrky diferenciálu (ELD). Pro nalezení položky:   Viz   Jedním pohledem
Zadní náprava se zamyká a odemyká pouze v případě, že jsou interní převody zarovnány a na diferenciál nepůsobí zatížení točivým momentem. Zarovnání převodů můžete dopomoci tak, že uvolníte plynový pedál a pojede s vozidlem rovně. Nebo můžete pomalu popojíždět dopředu a dozadu a pohybovat přitom volantem z jedné strany na druhou, čímž dojde k zarovnání interních převodů diferenciálu.
Poznámka:   Systém lze použít s jakýmkoliv převodovým rozsahem (2H, 4H a 4L).
Systém se:
  • automaticky deaktivuje po překročení rychlosti 40 km/h (25 mil/h);
  • automaticky znovu aktivuje, pokud rychlost poklesne pod hranici 30 km/h (20 mil/h);
  • automaticky deaktivuje po vypnutí zapalování.
Pokusíte-li se systém zapnout v době, kdy se vozidlo pohybuje rychlostí převyšující 40 km/h (25 mil/h), bude tento požadavek uložen a systém se aktivuje poté, co rychlost klesne pod hranici 30 km/h (20 mil/h). Kontrolka systému ELD bude blikat do té doby, než rychlost vozidla poklesne a systém se aktivuje, nebo dokud řidič nezruší požadavek opětovným stisknutím tlačítka systému ELD.
Poznámka:   Po aktivaci systému dojde k deaktivaci funkcí elektronického stabilizačního programu (ESP), jako například systému řízení stability, systému řízení prokluzu kol, asistenta pro jízdu z kopce, signalizace nouzového zastavení (ESS), asistenta rozjezdu do kopce nebo systému řízení stability přívěsu. Mimo to se rozsvítí kontrolka vypnutí systému ESP a zhasne kontrolka zapnutí systému HDC.
Poznámka:   Během zásahu systému ABS je systém deaktivován.