Každá jednotka disponuje jedinečným kódem, který je třeba k aktivaci audio systému poté, co jste odpojili a znovu připojili baterii vozidla. Tento 4místný kód je uveden v informacích pro majitele.
Pokud bezpečnostní kód nemáte, obraťte se na dealera.
Zadání bezpečnostního kódu
Pokud se při zapnutí audio-jednotky objeví na displeji nápis ‘CODE - - - -’, ‘CODE 0000’ nebo ‘Enter Keycode’ (zadejte kód), musíte pomocí tlačítek předvoleb stanic vložit bezpečnostní kód.
Typ 0, 1 a 2
  1. Stiskněte opakovaně tlačítko 1, až se na displeji ukáže správná první číslice kódu.
  1. Stiskněte tlačítka předvolby 2, 3 a 4 stejným způsobem a vložte zbývající tři číslice kódu.
  1. Ujistěte se, že je celý kód správný, a potvrďte jej stisknutím tlačítka předvolby 5 (kromě modelu 1500RDS, kde stiskněte tlačítko AM/FM).
Typ 3, 4 a 5
  1. Stiskněte tlačítko s číslem odpovídajícím první číslici vašeho bezpečnostního kódu.
  1. Stiskněte tlačítko s číslem odpovídajícím druhé číslici vašeho bezpečnostního kódu. Opakujte stejným způsobem i u 3. a 4. číslice kódu.
  1. Pokud uděláte při zadávání kódu chybu, můžete číslice znovu zadat tak, že dále stisknete tlačítka 0-9. Zobrazení na displeji se posune od 1. až ke 4. číselné pozici a pak znovu zpět.
  1. Ujistěte se, že je celý kód správný, a potvrďte jej stisknutím tlačítka předvolby * nebo tlačítka mezi šipkami.