POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost jízdní soupravy uvedenou v tabulce.
POZOR   POZOR:  Při tažení nebo přepravě není dovoleno překročit maximální zatížení náprav.
POZOR   POZOR:  Pokud táhnete náklad těžší než 3 000 kg (6 613 lb), nepřekračujte rychlost 100 km/h (62 mil/h).

Poznámka:   Vozidla s programem ESP (Electronic Stability Programme) jsou vybavena funkcí řízení stability přívěsu.   Viz   Řízení stability
Náklad umísťujte co nejníže a ve středu mezi nápravami přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, náklad na přívěsu musí být umístěn směrem k předku s maximálním zatížením předku, protože tak je dosaženo největší stability.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem je velmi závislá na kvalitě přívěsu.
Maximální užitečná zatížení vozidla a přívěsu představují technicky závazné hodnoty pro stoupání do 12 % a v nadmořské výšce 1 000 metrů (3 281 stop). V oblastech s velkou nadmořskou výškou může řidší vzduch způsobit snížení výkonu, takže pak platí následující omezení:
V nadmořské výšce nad 1 000 metrů je nutné snížit stanovenou maximální přípustnou hmotnost soupravy o 10 % na každých dalších 1 000 metrů nadmořské výšky.
Prudká klesání
POZOR   POZOR:  Náběhová brzda přívěsu není řízena protiblokovacím brzdovým systémem.

Přeřaďte dolů, než dosáhnete příliš velkého poklesu otáček.
Tažné zařízení
Vozidla s tažným zařízením namontovaným z výroby jsou vybavena také řídicí jednotkou zástrčky elektrického kabelu osvětlení přívěsu. Řídicí jednotka zástrčky elektrického kabelu osvětlení přívěsu neposkytuje pouze základní funkci, ale chrání navíc primární elektrické obvody vozidla před problémy s elektrickým systémem a elektrickými závadami přívěsu.
Pro vozidla bez tažné tyče v rámci standardní výbavy byla vyvinuta originální sada elektrického příslušenství pro tažné zařízení Ford, která umožňuje montáž tažné tyče. Sada zahrnuje řídicí jednotku tažného zařízení, zástrčku elektrického kabelu osvětlení přívěsu, kabely a související součásti hardwaru.
Jakmile je sada namontovaná, je třeba provést konfiguraci vozidla. Požadovanou konfiguraci jsou oprávněni provádět autorizované servisy Ford.
Poznámka:   Pokud používáte přívěs s nízkonapěťovými svítilnami s diodami LED, ověřte, že po zapnutí motoru směrová a brzdová světla neblikají.
Blikání předejdete a správné fungování parkovací pomůcky zajistíte připojením kabelového svazku mezi přívěs a vozidlo.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Kabelový svazek nepřipojujte k vozidlu, pokud není připojen přívěs.

Poznámka:   Kabelový svazek je k dostání u autorizovaných prodejců Ford.
Technické specifikace
Zatížení tažného zařízení – pro základní řadu

Varianta   Jízda vpřed   Převodovka   Nebrzděný přívěs - kg (libry)   Brzděný přívěs - kg (libry)   Max. Celková hmotnost jízdní soupravy v kg (lb)  
2,5litrový zážehový motor   4X2   Mechanická   750 (1654)   1500 (3307)   4425 (9755)  
4x2*   Mechanická   750 (1654)   1500 (3307)   4525 (9976)  
4x4   Mechanická   750 (1654)   1100 (2425)   4125 (9094)  
2,2litrový vznětový motor   88kW   4X2   Mechanická   750 (1654)   1500 (3307)   4425 (9755)  
4x4   Mechanická   750 (1654)   1500 (3307)   4525 (9976)  
2,2litrový vznětový motor   92kW   4x2* a 4x4   Mechanická   750 (1654)   1500 (3307)   4700 (10362)  
2,2litrový vznětový motor   110kW   4x2   Mechanická   750 (1654)   1500 (3307)   4425 (9755)  
4x2* a 4x4   Mechanická   750 (1654)   1500 (3307)   4700 (10362)  
3,2litrový vznětový motor   4x2* a 4x4   Mechanická   750 (1654)   1500 (3307)   4700 (10362)  

Tažné kapacity – všechny ostatní řady

Varianta   Jízda vpřed   Převodovka   Nebrzděný přívěs - kg (libry)   Brzděný přívěs - kg (libry)   Max. Celková hmotnost jízdní soupravy v kg (lb)  
2,5litrový zážehový motor   4X2   Mechanická   750 (1654)   2200 (4850)   5125 (11299)  
4x2*   Mechanická   750 (1654)   1700 (3748)   4900 (10803)  
4x4   Mechanická   750 (1654)   1100 (2425)   4300 (9480)  
2,2litrový vznětový motor   88kW & 92kW   4X2   Mechanická   750 (1654)   2200 (4850)   5125 (11299)  
4x2* a 4x4   Mechanická   750 (1654)   1600 (3527)   4800 (10582)  
2,2litrový vznětový motor   110kW   4x2   Mechanická   750 (1654)   2500 (5512)   5425 (11960)  
4x2*   Poměr převodu: 3,31   Mechanická   750 (1654)   1800 (3968)   5000 (11023)  
4x2* a 4x4   Poměr převodu: 3,55   Mechanická   750 (1654)   3350 (7386)1   3500 (7716)2   5950 (13118)1   6000 (13288)2  
4x2* a 4x4   Automatická   750 (1654)   3350 (7386)1   3500 (7716)2   5950 (13118)1   6000 (13288)2  
3,2litrový vznětový motor   4x2* a 4x4   Poměr převodu: 3,31   Mechanická   750 (1654)   1800 (3968)   5000 (11023)  
4x2* a 4x4   Poměr převodu: 3,55   Mechanická   750 (1654)   3350 (7386)1   3500 (7716)2   5950 (13118)1   6000 (13288)2  
4x2* a 4x4   Automatická   750 (1654)   3350 (7386)1   3500 (7716)2   5950 (13118)1   6000 (13288)2  

* Vozidla se zvýšenou světlou výškou
1 Evropská vozidla vyrobená před 11. březnem 2013 a všechna neevropská vozidla.
2 Evropská vozidla vyrobená 11. března 2013 a později.
Poznámka:   Datum výroby vozidla vám sdělí autorizovaný prodejce.
Zatížení tažného zařízení přívěsem
POZOR   POZOR:  Zkontrolujte, zda zatížení koule tažného zařízení spadá do níže uvedeného rozsahu. Je to důležité pro stabilitu vozidla a přívěsu.


Jízda vpřed   Minimální zatížení tažného zařízení přívěsem   Maximální zatížení tažného zařízení přívěsem v kg (lb)  
4x2   6 % hmotnosti přívěsu   165 (364)  
4x2* a 4x4   225 (496)  

* Vozidla se zvýšenou světlou výškou