POZOR:  Pokud nebylo slyšet zřetelné cvaknutí, bezpečnostní pás není řádně upevněn. Pokud nenastavíte bezpečnostní pás správně, mohla by se snížit jeho účinnost, což by při havárii mohlo zvýšit riziko zranění.
  POZOR:  Při zavírání dveří se ujistěte, že je bezpečnostní pás zatažen a neblokuje dveře. Pokud cestující nemůže použít zachycený bezpečnostní pás, zvyšuje se tím riziko vážného osobního poranění nebo úmrtí.

Missing ImageMissing Image
Navíječ bezpečnostního pásu prostředního sedadla v druhé řadě je umístěn ve střeše.
Zapnutí bezpečnostního pásu:
  1. Vytahujte pás rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
  1. Zasuňte menší jazýček do černého zámku vlevo od prostředního sedadla.
  1. Větší jazýček přetáhněte kolem pasu a zasuňte do zámku vpravo od prostředního sedadla.
Poznámka:   Při častém používání můžete ponechat pás zapnutý v černém zámku. Pokud pás nepoužíváte, nebo při sklápění a posunování zadních sedadel, je vhodné pás z černého zámku uvolnit.
Poznámka:   Pokud vrátíte sklopené zadní sedadlo zpět do původní polohy příliš rychle, může dojít k zablokování bezpečnostních pásků zadních vnějších sedadel. V takovém případě sedadlo znovu sklopte.   Viz   Zadní sedadla
Použití bezpečnostních pásů v těhotenství
Missing Image
  POZOR:  Těhotné ženy si musí správně nastavit sedadlo, aby byla jízda bezpečná pro ně i nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás. Pokud nenastavíte bezpečnostní pás správně, mohla by se snížit jeho účinnost, což by při havárii mohlo zvýšit riziko zranění.

Těhotné ženy musí při jízdě vždy použít bezpečnostní pás. Pánevní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu musí vést pod břichem a musí být co nejvíce dotažen tak, aby však ženě nepůsobil nepohodlí. Ramenní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu je nutné vést přes střed ramene a střední část hrudníku.