Naprogramovat lze nejvýše osm dálkových ovládání včetně ovládání dodaného s vozidlem. Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:   Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře nebo jen dveře řidiče. Opětným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.
Výměna baterie dálkového ovládání
Missing Image  Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
Dálkové ovládání se sklopným klíčem
Missing Image
 1. Vložte šroubovák co nejdále do boční štěrbiny na dálkovém ovládání, zatlačte jej směrem k čepeli klíče a vyjměte čepel klíče.
Missing Image
 1. Pro rozevření obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.
Missing Image
 1. Pro oddělení obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.
Missing Image
Poznámka:   Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Baterii opatrně vyjměte pomocí šroubováku.
 1. Vložte novou baterii (3 V CR 2032) tak, aby kladný pól (+) směřoval dolů.
 1. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
 1. Namontujte čepel klíče.
Dálkové ovládání bez sklopného klíče
Missing Image
 1. Stiskněte a podržte tlačítka po stranách a uvolněte kryt. Opatrně sejměte kryt.
 1. Vyjměte břit klíče.
Missing Image
 1. Obě půlky dálkového ovladače od sebe oddělíte otočením plochým šroubovákem v zobrazené poloze.
Missing Image
 1. Dálkový ovladač otevřete opatrným vložením šroubováku do zobrazené polohy.
Missing Image
Poznámka:   Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Baterii opatrně vyjměte pomocí šroubováku.
 1. Vložte novou baterii (3 V CR 2032) tak, aby kladný pól (+) směřoval dolů.
 1. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
 1. Namontujte čepel klíče.