Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
  POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu.

Missing Image
ALevé zrcátko
BVypnuto
CPravé zrcátko
Missing Image
Zrcátko sklopíte zatlačením ve směru šipek.