POZOR:  Nepokládejte za opěradlo sedadla žádný předmět, dokud není v původní poloze. Po navrácení sedadla do původní polohy za sedadlo zatáhněte a ujistěte se tak, že je bezpečně upevněno v záchytech. Nezajištěné sedadlo může být při prudkém zastavení nebo srážce nebezpečné.
  POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
Missing Image
Nastavení bederní opěrky
Missing Image
Nastavení výšky sedadla řidiče
Missing Image
Nastavení sklonu
Missing Image