Naklonění sedadla
Missing Image
  1. Posaďte se na sedadlo a zatažením za popruh sklopte jeho opěradlo dopředu nebo dozadu.
Sklopení opěradla sedadla dolů
  POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte nedělené sedadlo jako lůžko. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při sklápění nebo vyklápění sedadel dejte pozor, abyste si mezi opěradlem a rámem sedadla nepřiskřípli prsty. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
  POZOR:  Nepokládejte předměty na sklopené sedadlo. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.
  POZOR:  Nesnažte se sklopit sedák zadního sedadla dopředu dříve, než bude sklopeno opěradla sedadla.

Nesnažte se sklopit sedák zadního sedadla dopředu dříve, než bude sklopeno opěradla sedadla.   Viz   Opěrky hlavy
Missing Image
  1. Vytáhněte popruh na boční straně sedadla přímo nahoru.
  1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu.
Vyklopení opěradla sedadla
  POZOR:  Ujistěte se, že jsou opěradla sedadla plně upevněna ve svých záchytech.
  POZOR:  Při vyklápění opěradel sedadla dejte pozor a zkontrolujte, zda bezpečnostní pásy neuvízly za sedadlem.

Missing Image
  1. Vyklopte opěradlo sedadla zpět a zajistěte je v aktuální poloze.
Sklopení sedadla dopředu
Missing Image
  1. Když je opěradlo sedadla sklopené, vytáhněte popruh na boční straně sedadla přímo nahoru a vyklopte sedadlo do vzpřímené polohy.
Missing Image
  1. Sklopte sedadlo dopředu.
Missing Image
  1. Zajistěte zajišťovacími popruhy přední opěrku hlavy, aby sedadlo drželo ve sklopené poloze.
Vyklápění opěradla
  POZOR:  Při vyklápění sedadla dejte pozor a zkontrolujte, zda bezpečnostní pásy neuvízly za sedadlem.
  POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

Missing Image
  1. Uvolněte zajišťovací popruhy a sklopte sedadlo.
Missing Image
  1. Nechte sedadlo klesnout vlastní vahou o posledních 6–8 palců (15–20 cm).
Missing Image
  1. Vyklopte opěradlo sedadla zpět a zajistěte je v aktuální poloze.