Missing Image
Poznámka:   Před vložením klíče do jakéhokoliv zámku zkontrolujte, zda je klíč čistý.
0 (vyp.) – Zapalování je vypnuto.
I (příslušenství) – Umožňuje provoz elektrického příslušenství při vypnutém motoru.
Poznámka:   Nenechávejte klíček zapalování v této poloze příliš dlouho, aby se nevybila autobaterie.
II (zap.) – Všechny elektrické obvody jsou zapnuty. Varovné kontrolky a indikátory se rozsvítí.
III (startování) – Protáčení motoru. Uvolněte klíč, jakmile motor naskočí.