Deklarovaný objem
Udávaná kapacita představuje maximální množství paliva, které můžete doplnit do palivové nádrže ve chvíli, kdy je zcela prázdná. Do udávané kapacity je započten i rezervní zbytek paliva. Rezervní zbytek paliva je nespecifikované množství paliva, které zůstává v palivové nádrži ve chvíli, kdy palivoměr signalizuje prázdnou nádrž.
Prodejce vám může poradit, jak snížit spotřebu paliva.
Poznámka:   Množství paliva v prázdné nádrži se může lišit a nelze na ně spoléhat při odhadu jízdních podmínek.
Plnění palivové nádrže
Abyste dosáhli při plnění palivové nádrže konzistentních výsledků:
 • Vypněte zapalování; pokud necháte zapalování zapnuté, může být výsledek nepřesný.
 • Při plnění nádrže musí být průtok paliva vždy stejný (nízký-střední-vysoký).
 • Při dosažení maximálního objemu paliva v nádrži se čerpadlo automaticky podruhé vypne.
Pokud dodržíte stejný postup plnění, dosáhnete nejpřesnějších výsledků.
Spotřeba paliva
Vozidlo vypočítává spotřebu paliva a indikuje ji jako položku průměrné spotřeby v palubním počítači. Viz   - Russia/Vietnam, Vehicles Built From: 20-08-2018 . 
Prvních 1.500 km provozu vozidla je období záběhu motoru. Přesnějšího měření lze dosáhnout až po 3.000 km.
Vliv na spotřebu paliva
 • Nesprávný tlak nahuštění pneumatik.
 • Plné zatížení vozidla.
 • Převoz zbytečného nákladu.
 • Montáž doplňkového příslušenství na vozidlo, např. deflektor proti hmyzu, přídavná světla, stupátka, držáky na lyže apod.
 • Použití paliva s příměsí etanolu.
 • Spotřeba paliva se při nižších teplotách zvýší.
 • Spotřeba se při jízdě na krátké vzdálenosti může zvýšit.
 • Nižší spotřeby paliva dosáhnete spíše při jízdě v rovinatém terénu, nikoli v kopcovitém.